FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow نامه ی اسكندر نزد قیدافه
نامه ی اسكندر نزد قیدافه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

نامه ی اسكندر نزد قیدافه

سـکـندر    چو    بشـنيد    از   يادگير
بـفرمود    تا    پيش    او   شد   دبير
نوشتـند    پـس   نامـه‌يي   بر   حرير
ز    شيراوژن    اسـکـندر    شـهرگير
بـه     نزديک     قيدافـه    هوشـمـند
شده    نام    او    در   بزرگي   بـلـند
نـخـسـت     آفرين     خداوند     مـهر
فروزنده    ماه    و    گردان    سـپـهر
خداوند   بخشـنده   داد   و   راسـت
فزوني کسي را دهد کش سزاست
بـه     تـندي    نجـسـتيم    رزم    ترا
گراينده       گـشـتيم       بزم       ترا
چو    اين    نامـه    آرند    نزديک    تو
درخـشان    شود    راي    تاريک   تو
فرسـتي  بـه  فرمان  ما  باژ  و  ساو
بداني   کـه   با   ما  ترا  نيسـت  تاو
خردمـندي     و    پيش‌بيني    کـني
توانايي     و     پاک     ديني    کـني
وگر   هيچ   تاب   اندر   آري  بـه  کار
نـبيني     جز     از    گردش    روزگار
چو    اندازه    گيري   ز   دارا   و   فور
خود     آموزگارت     نـبايد     ز     دور
چو  از  باد  عنوان  او گشت خشـک
نـهادند    مـهري    بروبر    ز   مشـک
بيامد      هيون     تـگاور     بـه     راه
بـه     فرمان    آن    نامـبردار    شاه
چو   قيدافـه   آن   نامـه   او  بـخواند
ز   گـفـتار   او   در   شگفتي   بـماند
بـه   پاسخ   نخست  آفرين  گستريد
بدان    دادگر    کو   زمين   گـسـتريد
ترا     کرد     پيروز     بر    فور    هـند
بـه    دارا    و    بر    نامداران   سـند
مرا    با    چو    ايشان   برابر   نـهي
بـه   سر   بر   ز  پيروزه  افسر  نـهي
مرا   زان   فزونـسـت   فر   و   مـهي
هـمان   لشکر  و  گنج  شاهنشهي
کـه  من  قيصران  را  به فرمان شوم
بـترسـم   ز   تهديد   و  پيچان  شوم
هزاران   هزارم   فزون   لشـکرسـت
که  بر هر سري شهرياري سرست
وگر  خوانم  از  هر  سوي  زيردسـت
نـماند    برين   بوم   جاي   نشسـت
يکي   گنـج   در   پيش  هر  مهـتري
چو    آيد    ازين    مرز   با   لـشـکري
تو  چندين  چـه  راني  زبان  بر گزاف
ز    دارا    شدسـتي    خداوند   لاف
بران    نامـه    بر   مـهر   زرين   نـهاد
هيوني    برافـگـند    بر    سان    باد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com