FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow رفتن سكندر به زیارت خانه ی كعبه
رفتن سكندر به زیارت خانه ی كعبه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

رفتن سكندر به زیارت خانه ی كعبه

چو  لشکر  شد  از  خواستـه  بي‌نياز
برو       ناگذشـتـه       زماني      دراز
بـه   شبـگير   برخاست  آواي  کوس
هوا   شد  به  کردار  چـشـم  خروس
ز    بـس    نيزه   و   پرنياني   درفـش
سـتاره  شده  سرخ  و  زرد  و بنفش
سـکـندر    بيامد    بـه    سوي   حرم
گروهي    ازو   شاد   و   بـهري   دژم
ابا   نالـه   بوق   و   با   کوس   تـفـت
بـه      خان     براهيم     آزر     برفـت
کـه    خان    حرم    را    برآورده   بود
بدو     اندرون     رنـجـها     برده    بود
خداوند        خواندش        بيت‌الـحرام
بدو   شد   هـمـه   راه   يزدان   تـمام
ز   پاکي   ورا   خانـه   خويش   خواند
نيايش    بران   کو   ترا   پيش   خواند
خداي     جـهان     را    نـباشد    نياز
نـه   جاي  خور  و  کام  و  آرام  و  ناز
پرستـشـگـهي    بود    تا   بود   جاي
بدو      اندرون      ياد     کرد     خداي
پـس   آمد   سکـندر  سوي  قادسي
جـهانـگير      تا      جـهرم      پارسي
چو   آگاهي   آمد   بـه   نـصر   قـتيب
کزو   بود   مر   مـکـه   را   فر  و  زيب
پذيره     شدش    با    نـبرده    سران
دلاور            سواران            نيزه‌وران
سواري     بيامد    هـم    اندر    زمان
ز    مـکـه    بـه   نزد   سکـندر   دمان
کـه   اين   نامداري   کـه   آمد   ز  راه
نـجويد   هـمي  تاج  و  گنج  و  سپاه
نـبيره    سـماعيل    نيک    اخترست
کـه     پور     براهيم     پيغـمـبرسـت
چو   پيش   آمدش   نصر   بنواخـتـش
يکي    مايه‌ور    جايگـه    ساخـتـش
بدو  شاد  شد  نصر  و  گوهر بگـفـت
هـمـه    رازها    برگـشاد   از   نهفت
سکـندر   چـنين   داد   پاسخ   بدوي
کـه   اي   پاک‌دل  مهتر  راسـت‌گوي
بدين   دوده   اکنون   کدامسـت   مـه
جز    از    تو    پـسـنديده    و    روزبـه
بدو   گفـت   نصر  اي  جـهاندار  شاه
خزاعسـت     مـهـتر    بدين    جايگاه
سماعيل  چون  زين جهان درگذشت
جهانـگير   قحـطان   بيامد   ز   دشت
ابا     لشـکر     گشـن    شمـشيرزن
بـه     بيداد    بگرفـت    شـهر    يمـن
بـسي    مردم   بيگنه   کشتـه   شد
بدين   دودمان   روز   برگشـتـه   شد
نيامد      جـهان‌آفرين      را     پـسـند
برو    تيره    شد    راي   چرخ   بـلـند
خزاعـه   بيامد  چو  او  گشـت  خاک
بر     رنـج     و     بيداد    بدرود    پاک
حرم  تا  يمن  پاک  بر  دست اوسـت
به درياي مصر اندرون شست اوست
سر    از    راه    پيچيده   و   داد   نـه
ز   يزدان   يکي   را   بـه   دل  ياد  نـه
جـهاني   گرفتـه   به   مشت  اندرون
نژاد    سـماعيل    ازو    پر    ز   خون
سـکـندر  ز  نصر  اين  سخنها  شنيد
ز   تخـم   خزاعه   هرانکس  کـه  ديد
بـه   تـن   کودکان   را  نماندش  روان
نـماندند   زان  تخمه  کس  در  جهان
ز    بيداد    بـسـتد    حـجاز   و   يمـن
بـه   راي   و  به  مردان  شمـشيرزن
نژاد       سـماعيل      را      برکـشيد
هرانکـس   کـه  او  مهتري  را  سزيد
پياده       درآمد      بـه      بيت‌الـحرام
سـماعيليان     زو    شده    شادکام
بـهر   پي  که  برداشـت  قيصر  ز  راه
هـمي    ريخـت   دينار   گنجور   شاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com