FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow پاسخ فور به اسکندر
پاسخ فور به اسکندر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

  پاسخ فور به اسکندر

چو  آن  نامه  برخواند  فور سـترگ
برآشـفـت     زان     نامدار    بزرگ
هم‌انگـه  يکي  تند  پاسخ  نوشت
بـه   پاليز   کينه  درختي  بکشـت
سر   نامـه   گفـت  از  خداوندپاک
بـبايد  که  باشيم  با  ترس  و باک
نـگوييم   چندين   سخن  بر  گزاف
کـه   بيچاره   باشد   خداوند  لاف
مرا  پيش خواني ترا شرم نيست
خرد   را   بر  مـغزت  آزرم  نيسـت
اگر  فيلقوس  اين نوشتي بـه فور
تو  نيز  آن  هـم  آغاز  و بردار شور
ز  دارا  بدين  سان شدستي دلير
کزو  گشتـه  بد  چرخ گردنده سير
چو   بر   تخمـه‌يي   بـگذرد  روزگار
نـسازند       با       پـند      آموزگار
هـمان   نيز   بزم   آمدت  رزم  کيد
بر  آني  که شاهانت گشتند صيد
برين گونه عنوان برين سان سخن
نيامد    بـما    زان    کيان    کـهـن
مـنـم    فور    وز    فور   دارم   نژاد
کـه  از  قيصران  کس  نکرديم  ياد
بدانگـه  که  دار  مرا  يار  خواست
دل  و  بخت  با  او  نديديم راسـت
هـمي   ژنده   پيلان  فرستادمش
هـميدون  به  بازي  زمان دادمش
که بر دست آن بنده‌بر کشته شد
سر   بخـت  ايرانيان  گشتـه  شد
گر  او  را  ز  دسـتور  بد  بد  رسيد
چرا   شد   خرد   در  سرت  ناپديد
تو  در  جنگ  چندين  دليري مکـن
کـه   با  مات  کوتاه  باشد  سخـن
بـبيني   کنون  ژنده  پيل  و  سپاه
کـه   پيشـت   ببـندند   بر  باد  راه
همي راي تو برترين گشتن است
نـهان   تو  چون  رنگ  آهرمنسـت
بـه  گيتي  همه  تخم  زفتي مکار
بـترس    از    گزند    و   بد   روزگار
بدين  نامه  ما  نيکويي خواسـتيم
منـقـش     دلـت    را    بياراستيم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com