FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow نامه اسكندر با فور هندی
نامه اسكندر با فور هندی چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

نامه اسكندر با فور هندی

ز   ميلاد  چون  باد  لـشـکر  براند
به  قنوج  شد  گنجش آنجا بماند
چو   آورد  لشـکر  بـه  نزديک  فور
يکي  نامه  فرمود پر جنگ و شور
ز   شاهنشه  اسکندر  فيلـقوس
فروزنده   آتـش   و   نعـم  و  بوس
سوي  فور  هندي  سپهدار هـند
بلـند   اختر  و  لشکر  آراي  سند
سر    نامـه    کرد   آفرين   خداي
کجا بود و باشد هميشه به جاي
کـسي  را  که  او  کرد پيروزبخت
بـماند  بدو  کشور  و  تاج  و تخت
گرش    خوار    گيرد   بـماند   نژد
نـتابد       برو       آفـتاب      بـلـند
شـنيدي   همانا  که  يزدان  پاک
چه دادست ما را بدين تيره خاک
ز   پيروزي   و   بـخـت  وز  فرهي
ز  ديهيم  وز  تخت  شاهنشـهي
نـماند    هـمي   روز   ما   بـگذرد
کـسي   ديگر   آيد  کزو  بر  خورد
همي نام کوشم که ماند نه ننگ
بدين   مرکز   ماه   و  پرگار  تـنـگ
چو   اين   نامـه   آرند   نزديک   تو
بي‌آزار     کـن    راي    تاريک    تو
ز  تخت  بلندي  به اسپ اندر آي
مزن   راي   با  موبد  و  رهـنـماي
ز  ما  ايمني  خواه و چاره مـساز
کـه   بر   چاره‌گر   کار  گردد  دراز
ز   فرمان  اگر  يک  زمان  بـگذري
بـلـندي     گزيني    و    کـنداوري
بيارم   چو  آتش  سـپاهي  گران
گزيده         دليران         کـنداوران
چو  من  باسواران  بيايم به جنگ
پـشيماني   آيد   ترا   زين  درنـگ
چو  زين باره گفتارها سخته شد
نويسـنده   از   نامه  پردخته  شد
نـهادند   مـهر   سکندر   به   روي
بجسـتـند    پيدا   يکي   نامجوي
فرستاده  شاهش  به نزديک فور
گهي رزم گفتي گهي بزم و سور
فرسـتاده   آمد   به   درگـه   فراز
بگـفـتـند    با    فور    گردن    فراز
جـهانديده   را   پيش  او  خواندند
بر     تـخـت    نزديک    بنـشاندند
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com