FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow لشکر كشیدن سكندر سوی كید
لشکر كشیدن سكندر سوی كید چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی*   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

لشکر کشیدن اسکندر سوی کید هندی

سـکـندر   چو   کرد  اندر  ايران  نگاه
بدانسـت  کو  را  شد  آن  تاج  و گاه
هـمي   راه  و  بي‌راه  لشکر  کشيد
سوي   کيد   هندي  سپه  برکـشيد
بـه   جايي   کـه   آمد  سکـندر  فراز
در     شارسـتانـها     گـشادند     باز
ازان  مرز  کس  را به مردم نداشـت
ز   ناهيد   مغفر   هـمي  برگذاشـت
چو    آمد    بران   شارسـتان   بزرگ
کـه   ميلاد   خوانديش  کيد  سـترگ
بران     مرز     لـشـکر    فرود    آوريد
هـمـه   بوم   ايشان  سپه  گستريد
نويسـنده       نامـه      را      خواندند
بـه    پيش    سکـندرش   بنـشاندند
يکي   نامـه   بنوشـت   نزديک   کيد
چو  شيري  که ارغنده گردد به صيد
ز        اسـکـندر        راد        پيروزگر
خداوند   شـمـشير   و   تاج  و  کـمر
سر   نامـه   بود   آفرين  از  نخسـت
بدانکس که دل را به دانش بشست
ز    کار    آن   گزيند   کـه   بي‌رنـج‌تر
چو   خواهد  که  بردارد  از  گـنـج  بر
گراينده     باشد    بـه    يزدان    پاک
بدو   دارد   اميد  و  زو  ترس  و  باک
بداند   کـه   ما   تـخـت   را   مايه‌ايم
جـهاندار       پيروز      را      سايه‌ايم
نوشـتـم    يکي    نامـه    نزديک   تو
کـه   روشـن   کـند   جان   تاريک  تو
هم‌آنـگـه   کـه   بر   تو   بخواند  دبير
منـه  پيش  و  اين  را سگالش مگير
اگر   شب  رسد  روشني  را  مـپاي
هـم‌اندر   زمان  سوي  فرمان  گراي
وگر   بـگذري   زين   سخـن   نـگذرم
سر  و  تاج  و  تختت  به پي بسـپرم
آخرین بروز رسانی ( ۲۹ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com