FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow پادشاهی اسكندر چهارده سال بود
پادشاهی اسكندر چهارده سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی اسكندر چهارده سال بود

سکندر  چو  بر تخت بنشست گفت
کـه  با  جان  شاهان خرد باد جفت
کـه   پيروزگر   در   جهان   ايزدسـت
جـهاندار   کز   وي   نترسد  بدسـت
بد   و   نيک   هم   بـگذرد  بي‌گـمان
رهايي    نـباشد    ز   چـنـگ   زمان
هرانـکـس    کـه   آيد   بدين   بارگاه
کـه  باشد  ز  ما  سوي  ما دادخواه
اگر    گاه    بار    آيد    ار    نيم‌شـب
به  پاسخ  رسد  چون گشايد دو لب
چو      پيروزگر      فرهي      دادمان
در      بـخـت     پيروز     بـگـشادمان
همـه     زيردسـتان     بيابـند    بـهر
بـه   کوه   و  بيابان  و  دريا  و  شـهر
نـخواهيم   باژ  از  جهان  پنـج  سال
جز آنکس که گويد که هستم همال
بـه   دوريش   بخشيم   بـسيار  چيز
ز    دارنده    چيزي    نـخواهيم    نيز
چو   اسکـندر   اين   نيکويها  بگفـت
دل   پادشا   گشت   با  داد  جـفـت
ز      ايوان      برآمد     يکي     آفرين
بران       دادگر      شـهريار      زمين
ازان    پـس   پراگنده   شد   انجمـن
جـهاندار     بنشـسـت    با    راي‌زن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com