FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان arrow آغاز داستان اشكانیان
آغاز داستان اشكانیان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آغاز داستان اشكانیان

کـنون    اي   سراينده   فرتوت   مرد
سوي     گاه     اشـکانيان     بازگرد
چـه   گفـت   اندر  آن  نامه  راستان
کـه   گوينده   ياد   آرد   از   باسـتان
پـس    از    روزگار   سکـندر   جـهان
چـه   گويد   کرا   بود   تخـت   مـهان
چـنين   گفـت   داننده  دهقان  چاچ
کزان  پس  کسي  را نبد تخـت عاج
بزرگان   کـه   از   تـخـم   آرش  بدند
دلير   و  سبکسار  و  سرکـش  بدند
بـه  گيتي  به  هر گوشه‌يي بر يکي
گرفـتـه    ز    هر   کـشوري   اندکي
چو   بر   تختشان   شاد  بـنـشاندند
مـلوک     طوايف    هـمي    خواندند
برين  گونه  بگذشت سالي دويست
تو  گفتي که اندر زمين شاه نيست
نـکردند    ياد    اين    ازان   آن   ازين
برآسود    يک    چـند    روي    زمين
سکـندر    سـگاليد    زين‌گونه   راي
کـه   تا   روم   آباد   ماند   بـه  جاي
نخسـت   اشـک   بود   از  نژاد  قباد
دگر     گرد    شاپور    خـسرو    نژاد
ز    يک   دسـت   گودرز   اشـکانيان
چو   بيژن   کـه   بود   از   نژاد  کيان
چو   نرسي   و   چون  اورمزد  بزرگ
چو   آرش   کـه   بد  نامدار  سـترگ
چو     زو    بـگذري    نامدار    اردوان
خردمـند   و   با  راي  و  روشـن‌روان
چو   بنشسـت  بهرام  ز  اشـکانيان
ببـخـشيد     گـنـجي     با     رزانيان
ورا       خواندند       اردوان       بزرگ
که  از  ميش بگسست چنگال گرگ
ورا     بود     شيراز     تا    اصـفـهان
کـه   دانـنده   خواندش   مرز   مهان
بـه  اصطخر  بد  بابک  از دست اوي
که تنين خروشان بد از شست اوي
چو  کوتاه  شد شاخ و هم بيخشان
نـگويد        جـهاندار        تاريخـشان
کزيشان    جز   از   نام   نـشـنيده‌ام
نـه    در    نامـه   خـسروان   ديده‌ام
سکـندر  چو  نوميد  گشت  از جهان
بيفـگـند      رايي      ميان      مـهان
بدان   تا   نـگيرد   کـس  از  روم  ياد
بـماند   مران   کـشور   آباد   و  شاد
چو    دانا    بود   بر   زمين   شـهريار
چـنين     آورد     دانـش    شاه    بار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com