FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
ستودن خراد اردشیر را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

ستودن خراد اردشیر را 

چو بر تخت بنشست شاه اردشير
بـشد  پيش  گاهش  يکي  مرد پير
کـجا     نام    آن    پير    خراد    بود
زبان   و   روانـش   پر   از   داد   بود
چـنين  داد  پاسخ  که  اي شهريار
انوشـه     بدي     تا     بود    روزگار
هميشـه   بوي  شاد  و  پيروزبخت
به  تو  شادمان کشور و تاج و تخت
بـه  جايي  رسيدي  که مرغ و دده
زنـند  از  پس  و  پيش  تختـت  رده
بزرگ    جـهان   از   کران   تا   کران
سرافراز      بر      تاجور     مـهـتران
کـه   داند  صفـت  کردن  از  داد  تو
کـه   داد   و   بزرگيسـت   بـنياد  تو
هـمان   آفرين   در   فزايش   کـنيم
خداي    جـهان   را   نيايش   کـنيم
کـه    ما    زنده   اندر   زمان   توايم
بـه   هر   کار   نيکي   گـمان  توايم
خريدار        ديدار        چـهر        ترا
هـمان   خوب   گفـتار   و   مـهر  ترا
تو   ايمـن   بوي  کز  تو  ما  ايمـنيم
مـبادا    کـه   پيمان   تو   بشکـنيم
تو    بـسـتي    ره   بدسـگالان   ما
ز   هـند   و  ز  چين  و  هـمالان  ما
پراگنده  شد  غارت و جنگ و موش
نيايد همي جوش دشمن به گوش
بـماناد     اين    شاه    تا    جاودان
هـميشـه   سر   و   کار  با  موبدان
نه کس چون تو دارد ز شاهان خرد
نـه   انديشـه   از   راي   تو   بـگذرد
پيي   برفگـندي   بـه   ايران   ز  داد
کـه   فرزند  ما  باشد  از  داد  شاد
بـه  جايي  رسيدي  هم‌اندر سخن
کـه   نو  شد  ز  راي  تو  مرد  کهـن
خردها   فزون   شد   ز   گـفـتار  تو
جـهان  گشت  روشن  به  ديدار  تو
بدين    انـجـمـن   هرک   دارد   نژاد
بـه   تو   شادمانـند   وز   داد   شاد
توي    خلـعـت    ايزدي    بخـت   را
کـلاه   و   کـمر  بستن  و  تخـت  را
بـماناد   اين   شاه   با  مـهر  و  داد
ندارد  جهان  چون  تو خسرو به ياد
جـهان  يکسر  از  راي  وز فر تست
خنـک   آنـک   در   سايه  پر  تست
هـميشـه  سر  تخت  جاي  تو  باد
جـهان   زير   فرمان   و  راي  تو  باد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com