FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اردشیر بابكان arrow اندرز كردن اردشیر مردمان را
اندرز كردن اردشیر مردمان را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

اندرز كردن اردشیر مردمان را 

بـه    گـفـتار   اين   نامدار   اردشير
هـمـه    گوش   داريد   برنا   و   پير
هرانکس  که  داند که دادار هست
نـباشد  مگر  پاک  و  يزدان  پرست
دگر   آنـک   دانـش   مـگيريد   خوار
اگر   زيردستسـت   و  گر  شـهريار
سـه  ديگر  بداني  که هرگز سخن
نـگردد     بر     مرد     دانا     کـهـن
چـهارم   چـنان  دان  که  بيم  گناه
فزون  باشد  از  بـند  و  زندان شاه
بـه  پنجم  سخن  مردم زشت‌گوي
نـگيرد    بـه   نزد   کـسان   آب‌روي
بـگويم     يکي     تازه     اندرز    نيز
کـجا   برتر  از  ديده  و  جان  و  چيز
خـنـک    آنـک    آباد    دارد    جهان
بود    آشـکاراي    او    چون   نـهان
دگر      آنـک      دارند     آواز     نرم
خرد   دارد  و  شرم  و  گـفـتار  گرم
بـه  پيش  کسان  سيم از بهر لاف
بـه    بيهوده    بـپراگـند    بر   گزاف
ز  مردم  ندارد  کسي زان سـپاس
نبپسـندد   آن  مرد  يزدان  شناس
ميانـه   گزيني   بماني   بـه   جاي
خردمـند    خوانـند    و    پاکيزه‌راي
کزين   بگذري   پنج  رايسـت  پيش
کـجا   تازه   گردد   ترا  دين  وکيش
تـن    آساني   و   شادي   افزايدت
کـه   با   شـهد   او   زهر  نـگزايدت
يکي    آنـک   از   بخـشـش   دادگر
بـه   آز  و  به  کوشـش  نيابي  گذر
توانگر  شود  هرک  خرسند گشت
گـل    نوبـهارش    برومـند    گشت
دگر     بـشـکـني     گردن    آز    را
نـگويي    بـه    پيش   زنان   راز   را
سـه  دگير  ننازي  به  ننگ  و نـبرد
کـه   ننـگ   ونبرد  آورد  رنج  و  درد
چـهارم   کـه  دل  دور  داري  ز  غم
ز     نا     آمده    دل    نداري    دژم
نه پيچي به کاري که کار تو نيست
نـتازي   بدان  کو  شکار  تو  نيست
هـمـه     گوش    داريد    پـند    مرا
سخـن     گفتـن     سودمـند    مرا
بود   بر   دل   هرکـسي   ارجـمـند
کـه   يابـند   ازو   ايمـني   از   گزند
زماني     مياساي     ز    آموخـتـن
اگر  جان  همي خواهي افروختـن
چو   فرزند  باشد  به  فرهـنـگ  دار
زمانـه    ز    بازي   برو   تـنـگ   دار
هـمـه     ياد     داريد    گـفـتار    ما
کـشيدن     بدين    کار    تيمار    ما
هرآن  کس که با داد و روشن دليد
از     آميزش     يکدگر    مـگـسـليد
دل     آرام    داريد    بر    چار    چيز
کزو   خوبي  و  سودمنديسـت  نيز
يکي   بيم  و  آزرم  و  شرم  خداي
کـه   باشد   ترا   ياور  و  رهـنـماي
دگر    داد    دادن   تـن   خويش   را
نگـه   داشتـن   دامـن   خويش   را
بـه   فرمان   يزدان   دل   آراسـتـن
مرا  چون  تن  خويشتن  خواستـن
سـه  ديگر  که  پيدا  کني  راستي
بدور   افـگـني   کژي   و   کاسـتي
چـهارم   کـه   از  راي  شاه  جهان
نـپيچي    دلـت    آشـکار   و   نهان
ورا چون تن خويش خواهي به مهر
بـه   فرمان   او   تازه  گردد  سپـهر
دلـت  بسته  داري  به  پيمان  اوي
روان   را   نـپيچي   ز   فرمان  اوي
برو  مـهر  داري  چو بر جان خويش
چو   با  داد  بيني  نگهـبان  خويش
غـم  پادشاهي  جهانجوي  راست
ز  گيتي  فزوني  سگالد نه کاست
گر    از    کارداران    وز   لـشـکرش
بداند   کـه   رنجست  بر  کـشورش
نيازد   بـه  داد  او  جهاندار  نيسـت
برو   تاج   شاهي  سزاوار  نيسـت
سيه   کرد   منشور   شاهنشـهي
ازان    پـس    نـباشد   ورا   فرهي
چـنان   دان   که  بيدادگر  شـهريار
بود     شير     درنده     در    مرغزار
هـمان  زيردستي  که  فرمان شاه
بـه  رنج  و  به  کوشش  ندارد نگاه
بود    زندگانيش    با   درد   و   رنـج
نـگردد   کهـن   در   سراي   سپنج
اگر    مـهـتري    يابد    و    بـهـتري
نيابد    بـه    زفـتي    و    کـنداوري
دل     زيردسـتان    ما    شاد    باد
هـم    از    داد   ماگيتي   آباد   باد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com