FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اردشیر بابكان arrow گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر
گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر

بيامد    بـه   شبـگير   دسـتور   شاه
هـمي  کرد  کودک  به  ميدان  سپاه
يکي   جامـه   و   چـهر   و  بالا  يکي
کـه    پيدا    نـبد    اين   ازان   اندکي
بـه  ميدان  تو  گفتي  يکي  سور بود
ميان     اندرون    شاه    شاپور    بود
چو  کودک  به  زخـم  اندر  آورد  گوي
فزوني  همي  جسـت  هر يک بدوي
بيامد    بـه    ميدان    پـگاه   اردشير
تـني     چـند     از     ويژگان     ناگزير
نـگـه   کرد   و  چون  کودکان  را  بديد
يکي   باد   سرد   از   جـگر  برکـشيد
بـه    انگشـت   بنـمود   با   کدخداي
کـه   آمد  يکي  اردشيري  بـه  جاي
بدو    راهـبر    گـفـت    کاي    پادشا
دلـت   شد   بـه  فرزند  خود  بر  گواه
يکي   بـنده  را  گفـت  شاه  اردشير
کـه  رو  گوي  ايشان  به چوگان بگير
هـمي    باش   با   کودکان   تازه‌روي
بـه  چوگان  به  پيش  من  انداز گوي
ازان    کودکان    تا    کـه    آيد    دلير
ميان     سواران    بـه    کردار    شير
ز    ديدار    مـن    گوي    بيرون    برد
ازين  انجمن  کس  به  کس نشـمرد
بود     بي‌گـمان    پاک    فرزند    مـن
ز   تـخـم   و   بر   و   پاک   پيوند  مـن
بـه    فرمان    بـشد    بنده   شـهريار
بزد    گوي   و   افـگـند   پيش   سوار
دوان   کودکان   از   پي   او   چو   تير
چو    گـشـتـند    نزديک   با   اردشير
بـماندند    ناکام    بر    جاي   خويش
چو   شاپور  گرد  اندر  آمد  بـه  پيش
ز    پيش    پدر    گوي   بربود   و   برد
چو   شد  دور  مر  کودکان  را  سـپرد
ز   شادي   چـنان   شد  دل  اردشير
کـه   گردد   جوان  مردم  گشتـه  پير
سوارانـش     از    خاک    برداشـتـند
هـمي   دست  بر  دست  بگذاشتند
شهنـشاه   زان  پس  گرفتش  به  بر
هـمي     آفرين     خواند    بر    دادگر
سر و چشم و رويش ببوسيد و گفت
کـه   چونين  شگفتي  نشايد  نهفت
بـه   دل   هرگز   اين  ياد  نگذاشـتـم
کـه    شاپور   را   کشته   پنداشـتـم
چو    يزدان    مرا    شـهرياري   فزود
ز    مـن   در   جـهان   يادگاري   فزود
بـه     فرمان     او    بر    نيابي    گذر
وگر    برتر    آري    ز   خورشيد   سر
گهر  خواست از گنج و دينار خواست
گرانـمايه    ياقوت   بسيار   خواسـت
برو    زر   و   گوهر   بـسي   ريخـتـند
زبر   مشـک   و  عنبر  بسي  بيختـند
ز      دينار     شد     تارکـش     ناپديد
ز    گوهر    کـسي   چـهره   او   نديد
بـه   دسـتور   بر   نيز   گوهر  فـشاند
بـه    کرسي   زر   پيکرش   برنـشاند
ببـخـشيد     چـندان    ورا    خواسته
کـه   شد   کاخ   و   ايوانش  آراستـه
بـفرمود        تا        دخـتر       اردوان
بـه   ايوان  شود  شاد  و  روشن‌روان
بـبـخـشيد       کرده       گـناه       ورا
ز       زنـگار       بزدود       ماه       ورا
بياورد    فرهـنـگيان    را    به   شـهر
کـسي  کو  ز  فرزانگي  داشت  بـهر
نوشـتـن       بياموختـش       پهـلوي
نشـسـت    سرافرازي   و   خسروي
هـمان   جنـگ   را   گرد   کرده  عنان
ز   بالا   به   دشمن   نـمودن  سـنان
ز  مي  خوردن  و بخشـش و کار بزم
سپـه   جستـن  و  کوشش  روز  رزم
وزان    پـس    دگر    کرد    ميخ   درم
هـمان  ميخ  دينار  و  هر  بيش و کم
بـه   يک  روي  بد  نام  شاه  اردشير
بـه     روي     دگر     نام    فرخ    وزير
گران   خوار   بد   نام   دسـتور   شاه
جـهانديده     مردي     نـماينده     راه
نوشـتـند     بر     نامـه‌ها    هم‌چنين
بدو   داد   فرمان   و   مـهر   و   نـگين
ببخـشيد   گنـجي   به   درويش  مرد
کـه   خوردش   نبودي   بـجز   کارکرد
نـگـه   کرد   جايي  که  بد  خارستان
ازو    کرد    خرم    يکي   شارسـتان
کـجا      گـندشاپور      خواندي     ورا
جزين     نام     نامي     نراندي     ورا
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com