FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی شاپور اردشیر arrow اندرز كردن شاپور پسر خود را اورمزد
اندرز كردن شاپور پسر خود را اورمزد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

اندرز كردن شاپور پسر خود را اورمزد

هـمي   بود   شاپور   با   داد   و  راي
بلنداخـتر   و  تخت  شاهي  به  جاي
چو سي سال بگذشت بر سر دو ماه
پراگـنده    شد   فر   و   اورنـگ   شاد
بـفرمود     تا     رفـت    پيش    اورمزد
بدو  گفـت  کاي  چون  گـل  اندر فرزد
تو    بيدار    باش    و   جـهاندار   باش
جـهانديدگان      را      خريدار      باش
نـگر    تا    بـه    شاهي   ندارد   اميد
بـخوان   روز   و  شب  دفتر  جمـشيد
بـجز   داد   و  خوبي  مکن  در  جـهان
پـناه    کـهان    باش    و    فر    مـهان
بـه   دينار   کم  ناز  و  بخشـنده  باش
هـمان   دادده  باش  و  فرخنده  باش
مزن      بر     کـم‌آزار     بانـگ     بـلـند
چو   خواهي  که  بختـت  بود  يارمـند
همـه    پـند    مـن    سربسر   يادگير
چـنان  هـم  که  من  دارم  از اردشير
بگفـت  اين  و  رنگ  رخش زرد گشت
دل    مرد   برنا   پر   از   درد   گـشـت
چه  سازي  همي زين سراي سپنج
چـه  نازي  به  نام  و چه نازي به گنج
ترا   تـنـگ   تابوت   بهرست   و   بـس
خورد     گـنـج    تو    ناسزاوار    کـس
نـگيرد      ز      تو      ياد     فرزند     تو
نـه    نزديک    خويشان    و   پيوند   تو
ز     ميراث    دشـنام    باشدت    بـهر
هـمـه    زهر    شد   پاسـخ   پاي‌زهر
بـه  يزدان  گراي  و  سخـن  زو  فزاي
کـه   اويسـت   روزي  ده  و  رهنماي
درود      تو      بر     گور     پيغـمـبرش
کـه   صـلوات   تاجسـت   بر   منبرش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com