FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نرسی بهرام arrow پادشاهی نرسی بهرام نه سال بود
پادشاهی نرسی بهرام نه سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی نرسی بهرام نه سال بود

چو  نرسي  نشست  از بر تخـت عاج
بـه   سر   بر   نـهاد   آن   سزاوار   تاج
هـمـه     مـهـتران     با    نـثار    آمدند
ز       درد       پدر      سوکوار      آمدند
بريشان      سـپـهدار      کرد      آفرين
کـه    اي    مـهربانان    باداد    و   دين
بدانيد         کز        کردگار        جـهان
چـنين    رفـت   کار   آشکار   و   نـهان
کـه   ما  را  فزوني  خرد  داد  و  شرم
جوانـمردي     و     داد    و    آواز    نرم
هـمان      ايمـني     شادماني     بود
کرا     ز     اخـترش     مـهرباني     بود
خردمـند   مرد  ار  ترا  دوست  گشـت
چنان دان که با تو ز يک پوست گشت
تو    کردار    خوب    از   توانا   شـناس
خرد     نيز     نزديک     دانا     شـناس
دليري      ز      هـشيار     بودن     بود
دلاور      بـه     جاي     سـتودن     بود
هرانکـس    کـه    بـگريزد    از   کارکرد
ازو   دور   شد   نام   و  نـنـگ  و  نـبرد
هـمان   کاهـلي  مردم  از  بددليست
هـم‌آواز     آن     بددلي    کاهـليسـت
هـمي  زيست  نه  سال  با راي و پند
جـهان   را   سخن  گفتنش  سودمـند
چو   روزش  فراز  آمد  و  بـخـت  شوم
شد   آن   ترگ   پولاد   بر   سان  موم
دوان  شد  بـه  بالينـش  شاه  اورمزد
بـه     رخـشاني     لالـه    اندر    فرزد
کـه     فرزند    آن    نامور    شاه    بود
فرزوان   چو   در   تيره  شـب  ماه  بود
بدو     گـفـت    کاي    نازديده    جوان
مـبر    دسـت   سوي   بدي   تا   توان
تو  از  جاي  بهرام  و  نرسي به بخـت
سزاوار     تاجي     و    زيباي    تـخـت
بدين   زور   و   بالا   و   اين   فر  و  يال
بـهر   دانـش   از   هرکسي  بي‌همال
مـبادا   کـه   تاج   از   تو   گريان  شود
دل    انـجـمـن    بر    تو    بريان   شود
جـهان    را    بـه   آيين   شاهان   بدار
چو     آمـخـتي     از     پاک    پروردگار
بـه    فرجام    هـم    روز    تو    بـگذرد
سـپـهر     روانـت    بـه    پي    بسپرد
چـنان   رو   که   پرسند  پاسخ  کـني
بـه     پاسـخ‌گري    روز    فرخ    کـني
بگفـت  اين  و  چادر  به  سر درکشيد
يکي    بادسرد    از    جـگر   برکـشيد
هـمان   روز  گفتي  که  نرسي  نـبود
هـمان  تخت  و  ديهيم  و کرسي نبود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com