FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow تاریخی-فرهنگی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow سنگسار!؟ایران زمین ،وطن طاعون زدهً من!
سنگسار!؟ایران زمین ،وطن طاعون زدهً من! چاپ ارسال به دوست
نویسنده کاظم رنجبر، دکتر در جامعه شناسی سیاسی   
۱۰ شهريور ۱۳۸۹
پیشگفتار :
در زبان لاتین ، بیماری طاعون را ،Pestis  می گویند.کلمه طاعون ،در ادبیات اروپا،، مترادف با مرگ وحشتناک وبیشمارانسان ها ، در اندک مدت است.برای نمونه شیوع  بیماری طاعون در سال 1665، درشهرلندن، در تاریخ مشهور است .این بیماری  درطول چند هفته ، بین 75000، تا 000 100 ساکنین این شهر را نابود کرد.در آن زمان لندن بیشتراز 350  هزار نفر جمعیت نداشت.همین کلمه طاعون ، همراه با صفت سیاه ،« طاعون سیاه » معرٌف حاکمیت یک نظام ایده ئولوژیکی است که جزء مرگ ، ویرانی، جنگ وبدبختی و بیماری ،چیزمثبت و مفید ، به ملت ، ارمغان نمی آورد.طاعون سیاه نازیسم هیتلری ، در آلمان ، طاعون سیاه اسلام ناب محمدی روح الله خمینی در ایران، نمونهً این نوع رژیم ها هستند.
ملت ایران در طول این 31 سال حاکمیت یک مشت، آخوند جانی ، جاهل ، دنیا پرست کینه توز ،دشمن انسانیت و عدالت، عقل و معرفت ، گرفتار این طاعون سیاه شده اند،که نتایج مرگبار و نابوی ملت و مملکت را ، هر ایرانی ،چه در داخل کشور و چه در خارج کشور ، با پوست و استخوان خود حسٌ میکند.
***
سنگسا رانسان، و ریشه های فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی آن در منطقه شرق میانه .
این سخن معروف ،از ریاضی و فیزیک دان مشهور فرانسه :Louis de Broglie- ( Breuil-تلفظ می شود) ،متولد 1892- مرگ 1987،برندهً جایزه نوبل فیزیک در سال 1929است که می گوید :نظریه های علمی ما ،به نظم عمل کرد درک و ساختار شعور ما ،پیوند دارند.
این جملهً بظاهر کوتاه ،ولی پر محتوی، بیان روند تکاملی شعور اجتماعی جوامع بشری ، و افراد جامعه است.وقتی که من صاحب این قلم ،آخوند های حکومتی را با صفات جاهل ، دنیاپرست ،طماع ، کینه توز ، دشمن انسانیت یاد می کنم، خوانندگان ایرانی فکر نکنند،که من صاحب این قلم ، به دین و یا باورهای دینی مردم بی حرمتی میکنم. درست برعکس ، درست برگرفته و در راستای سخنان همین فیزیک دان فرانسوی عرض میکنم ،که این جماعت آخوند حکومتی جانی و جاهل ، فاقد درک وشعورانسانی هستند،و گرنه ،در هزارهً سوم ،دست به چنین جنایات نمی زدند.این جنایتکاران ، حتی قران ، کتاب دینی مسلمانان را بطور کامل نخوانده اند و نمی شناسند.در قران ،حکم سنگسارانسان(رجم) وجود ندارد.باز تکرار می کنم ، در قران حکم سنگسار انسان ، به معنی و مفهوم مترادف با شیطان الرجیم ،وجود ندارد.از «برکت »همین جانیان بی سواد است که وطن و جامعه ما ، طاعون زده شده است.
سنگسار ،که در عربی ،الرجم ،ودر زبان فرانسه ، La lapidation ، ودر زبان انگلیسی ،Lapidation ،Stoning، می گویند ،معنی مجازی آن ،تنفر و انزجار و لعن و دور کردن است. به عنوان مثال ،ا صطلاح رایج ، شیطان الرجیم،در تقابل با الله الرحمان والرحیم، بیانگر این معنی مجازی است،که انسان واراسته و شایسته انسانیت ،اعمال و رفتارش در تقابل با اعمال و رفتار شیطان است.از آنجائیکه شیطان به معنی عینی آن وجود ندارد، این رفتار و کرامت انسانی ما است ،که ما را می تواند ، ازشیطان و رفتار شیطانی دور بکند.وقتی که مسلمانان در مراسم حجٌ شیطان را رجم می کنند، در حقیقت ،هدف دور کردن هوس های شیطانی ، پستی و رذالت ها و جنایات از رفتار و کردار خود انسان است.
بنا به آثار تاریخی و سنگ نبشته ها ی باقی مانده از تمدن های ما قبل اسلام،عمل سنگساربا هدف قتل وآدم کشی ، یا قتل زن ومرد ایکه رابطه جنسی نا مشروع داشتند ، دربعضی از جوامع شرق میانه وسواحل شرقی مدیترانه رایج بود.سنگ نبشته معروف عصر بابل ، معروف به قوانین حمورابی ،که در دسامبر 1901، در شهر شوش ایران، توسط باستان شناس معروف فرانسه Gustave Jéquier کشف شده است ، نشان می دهد که این قوانین ، 1750 سال قبل از میلاد مسیح در بابل حاکم بود.در بابل با تکیه بر این قوانین ، زناکاران (عاملان روابط نامشروع جنسی ) را از طریق غرق کردن در آب نابود می کردند. قوانین حمورابی اعتبار دینی نداشت ،ولی مردم بر آن باور داشتند،که ملهم از وحی الهی است.متونی که از تمدن مصر باستان باقی مانده است ، نشان می دهد که در ان عصر نیز ،روابط نامشروع بین زن و مرد ، سخت مورد تنبیه جسمی قرار می گرفتند .
در یونان باستان،در عصر حماسه سرای معروف :Homère، قرن هشتم قبل از میلاد،عمل سنگسار در دوحال رایج بود ،همبستری با محارم ،و کفر و توهین به خدایان یونان ،و سزای آن اعمال سنگسار بود.شخصیت اسطوره ای ،اودیپ،Œdipe ،وقتیکه در نا آگاهی ،پدر واقعی خود را می کشد، و در نا آگاهی با مادرش همبستر می شود،زمانی که از واقعیت این جنایت خود آگاه می شود،برای رهائی از ناراحتی وجدان خود ، دنبال کسی می گردد ،که اور را سنگسار بکند.چون موفق نمی شود ، بدست خود ، خود را کور می کند .(ماخذ1 )
سنگسار در یهودیت .
سنگسار در یهودیت در کتاب مقدس یهودیان ، تورات و تلمود ، به عنوان جزای اعمال چون زنا، پرستش خدایان سایر ادیان،عدم اطاعت از والدین ،کفر گوئی به مقدسات یهود،احضار ارواح قید شده است .در مادٌه 22 قانون مجازات یهود، معروف به :Deutéronome 22، همراه با 30 زیر ماده توضیحی،که در چه شرایطی متهمین مجرم شناخته می شوند،و و به طریق سنگساربه مجازات می رسند، روشن و آشکار توضیخ داده است.تجاوز جنسی،همبستری با محارم،زنا ، فحشا، همجنس گرائی ، روابط جنسی با حیوانات ، مسئله باکره گی ، مسائلی هستند،که دین یهود بطور روشن و آشکار ، در ماده 22 قوانین تورات و تلمود ،جزای این اعمال را مشخص می کند.(ماًخذ 2)
در تاریخ یهودیت و مسیحیت ،شخصیت اتین مقدٌس (St-Etienne) یکی ازاولین حواریون مسیح،که سابق مذهب یهودی داشت، که با گرویدن به مسحیت ،مورد خشم و کینه دستگاه دینی یهودیت قرار گرفت،و این شخص بدست یهودیان افراطی آن زمان ، سنگسار شد. اتین مقدس ، اولین «شهید» دینی مسیحیت است. با وجود اینکه اعمال غیر انسانی سنگسار ، بطور روشن و آشکاردر دین یهود وجود دارد، امٌا دولت اسرائیل ، این عمل غیر انسانی را اجراء نمی کند.در اسرائیل حکم اعدام از قوانین مجازات شهروندان یهودی، ملغی شده است.
سنگسار در مسیحیت .
این داستان در انجیل ،کتاب دینی مسیحیان نقل شده است، که در زمان حیات حضرت عیسی مسیح، عده ای از علمای وپیروان دین یهود،که به دین مسیحیت گرویده بودند، زنی را با خود به پیش عیسی مسیح می آورند و به آن حضرت می گویند: ما این زن را در حین عمل زنا دستگیر کردیم. ای مسیح، در قانون یهود جزای زنا کار ، سنگسار است، ما با این زن چکار باید بکنیم؟ عیسی خم می شود و سرش را پائین می اندازد، و با انگشت روی زمین خاکی این جمله را می نویسد:
از میان شما ،اولین کسی سنگ را بر این زن پرتاب بکند، که در عمرش هیچ گناهی نکرده است.آنان با شنیدن این سخن، یکی پس از دیگری سرافکنده ، بدون اینکه سنگی بر آن زن پرتاب بکنند،زن را رها کرده میدان را ترک می کنند. وزن را با عیسی مسیح تنها می گذارند.اولین فرد که میدان را ترک می کند،مردسالخورده آن جمع بود.
وقتی آن جمع محوطه را ترک می کنند، عیسی سرش را بلند می کند، می بیند زن تنها است و مردان محوطه را خالی کرده اند.عیسی از زن می پرسد، کسی تورا سنگسار نکرد؟ زن جواب می دهد نه.عیسی جواب می دهد، من هم تورا محکوم نمی کنم.برو از این ببعد ، به گناه آلوده نشو.(ماخذ3)
وقتی خوانندهایکه به تاریخ واقعی مسیحیت آشنا نیستند ،این جملات را از انجیل می خوانند، چه بسا خواهند گفت :مسیحیت عجب دین و مذهب انسان دوستانه ایست؟ امٌا واقعیت ، و نقش مسیحیت ، در قتل و شکنجه دگر اندیشان ، فلاسفه ،دانشمندان ،و سیاست استعماری قدرت های بزرگ را نمی توان با این جملات زیبای انجیل فراموش کرد. همین امروز ، وقتی تجاوز به کودکان معصوم ، توسط یک عده از کشیش های حیوان صفت بعد از قرنها پنهان کاری کلیسا این جنایت ها معلوم و آشکار می شوند، همین دستگاه پر طمطراق پاپ ،«جانشین عیسی مسیح !!!» سعی می کند ، روی این جنایات را علنأ بپوشاند. فقط در نظام هائیکه حکومت و سیاست حکومتی ، از مذهب جدا هستند، در چنین نظام ها ، دین داران واقعی ،«نه دین فروشان و مزورین مردم فریب » می توانند به عبادت و باور های دینی صادقانهً خود ادامه بدهند.استبداد دینی بدترین استبداد ها است.
سنگسار در اسلام .
فراموش نباید کرد ،که ادیان ،نه تنها به عنوان باور های ماوراء طبیعی دینداران را در چهارچوب مفاهیم ،ومنطق خود،پیروان دین باور را توسط مبلغین رسمی خود تعلیم و تربیت میکند،درعین حال ، خود این ادیان در بطن یک جامعه دین باور،یک نماد فرهنگی ،و روش زندگی آن جامعه هستند.به عنوان مثال ، روش زندگی جامعه مسیحیت ، با روش زندگی جامعه اسلامی ، فرق دارد.قران یک زبان وسبک مخصوص ،ومخلوطی است از، مثل و رمز، حکایت و روایات ،وصف،ارشاد و تفسیر ، امر و نهی ،و انشاء واستعارات .مفسیرین قران ، آنرا در زبانی با مفاهیم قابل درک به مسلمانان بیان می کنند.این قوانین و دستورات ، به دو بخش مشخص تقسیم می شوند.
1-عبادات : قوانینی ایکه روابط انسان رابا معبود و خدای خود تنظیم می کند.
2-معاملات: قوانینی که برای تنظیم زندگی جاری وروابط انسانی در جامعه لازم وضروری است.
در چنین زمینه، فقه ها ، بین قوانین دینی که ابدی هستند،و قوانین دینی که شامل شرایط زمان و مکان هستند،فرق گذاشته اند. این تفاوت ، عمل کرد سوره هائی که نقش باطل کننده دارند با سوره هائی که باطل شده هستند ،مشخص می کند.از این طریق است که قران خود را ،با خصوصیات و طبیعت جوامع بشری و ارزش های آن ، که نسبی و تابع زمان و مکان هستند ،وهمیشه در حال تغیر و تحول می باشند، مطابقت میدهد. این اصل را نیز در تورات و پیروان دین یهود را نیز می توان امروز مشاهده کرد. با وجود اینکه بطور مشخص و روشن و آشکار ، در تورات، سنگسار زناکار ، حکم شده است، امروز در اسرائیل ، این حکم اصلأ و ابدآ اجرا نمی شود. درحالیکه در قران ، مطلقأ حکم سنگسار (رجم ) زن و مرد زناکار نیست، یک مشت آخوند جاهل ،و بد طینت حاکم در ایران امروز ، دست به چنین جنایات می زنند !
برای روشن کردن مسئله سنگسار ، باید یادآوری شود ،که در جوامع قدیمی، عمل زنا ،به عنوان خیانت به قرار داد ازدواج،و تعلق زن ، از جنبهً جسمی و روحی ، به همسر خود،که قوانین حاکم در جامعه ،حدود آن را مشخص می کرد، همیشه مورد مجازات قرار می گرفت. درقران،که در واقع اولین اولین سند و پایه و منبع قوانین اسلامی است ،آیه ای وجود ندارد ،که در آن کلمه رجم، (سنگسار به معنی سنگسار زناکار نه سنگسار شیطان در مراسم حج ) قید شده باشد.
در سورهً االنوٌر آیه دوم، قران در باره حکم مجازات زناء زن و مرد متاهل را چنین تعین کرده است:پس هریک از زن زناکار ومرد زناکار را صد تازیانه بزنید و شما در دین خداوند بر آن دو رحم و را ًفتی نکنید، اگر به به خداوندو روز قیامت ، ایمان آورده اید..باید در عذاب آن دو، گروهی از مئومنان شاهد باشند.(ماًخد سوره النور صفحه 917)
در آیه 15 از سوره النساء در بارهً زنانی که به فحشا کشیده شده اند ،چنین آمده است : از زنانتان آنان که به فحشا،گرایند،از (وابستگان ) خود چهار تن بر آنها گواهی خواهید،.اگر( بر فحشای آنان ) گواهی دادند، پس آنها را در خانه ها نگاه دارید ، تا هنگامی که مرگ آنان فرا رسد، یا خداوند برایشان راهی (برای بازگشت به پاکی )
قرار دهد.(ماخذ سوره النساء آیه 15 -صفحه 255.)
از شما آن دو تن که اقدام به فحشا کنند، هر دور را آزار دهید.پس اگر توبه کردند،و نیکو کار شدند،از (خطای) آنان بگذرید. بیگمان که خداوند توبه پذیر مهربان است.(ماًخذ سوره النساء آیه 16 صفحه 255).
در بارهً مردی که زن خود را متهم به زنا میکند ، قران چنین حکم می دهد: (...) و آنان که زن خود را متهم به (زنا) می کنند، و برای آنان گواهی نباشد، پس شهادتشان به جای شهادت چهار شاهد (به شرطی قبول است) که چهار مرتبه گویند،خدا گواه است که راست می گویند. (6) و پنجمین مرتبه گویند: لعنت خداوندبر او اگر از دروغگویان باشد(7) واگر همسر او نیز چهار مرتبه بگوید:خدا شاهد است که این مرد از دروغگویان است، عذاب (مقرر )از او برداشته می شود.(8)و پنجمین( مرتبه آن زن باید بگوید ) که خشم خداوند بر آن ( زنی) باشد که(شوهرش در شهادت دادن از راستگویان باشد.(9)(ماًخذ آیات 6-7-8-9- از سورهً نور صفحات 917-919 ترجمه به فارسی )
وقتی که به این آیات دقیق می شویم ، چند نکته مهم را می توانیم از محتوی آنان استحراج بکنیم .
1- شبهه :این نوع اتهامات ، بخاطر وجود شکً و شبهه می توانند لغو بشوند.
2- تاکید قران به عفو و بخشش: راهنمائی و هدایت گناهکاران به پاکی و صراط امستقیم وعفو و بخشش آنان.
3- پنهان نگاه داشتن گناه دیگران :بخشی از اخلاقیات مسلمانان واقعی این است ،که سعی بر آن می کنند،که عیوب و گناه دیگران را تا حد ممکن بپوشانند، نه اینکه برسر کوچه و بازار ، خطا و اسرار دیگران را راست و یا دروغ به مردم اعلام بکنند. قران برای متهم کردن فرد به زنا ،وجود چهار شاهد عینی راشرط لازم گذاشته است. به عبارت دیگر ، آن چهار شاهد باید ، همبستری زناکاران و رابطه جنسی آنان را علنأ به چشم باید دیده باشد.در واقع گذاشتن چنین شروط سنگین ، در حقیقت غیر ممکن ، ناشی از عقل و منطق در راستای بخشش و عفو گناه است.
راهنمائی هائیکه قران در بارهً گذشت وعفو و نحوه و وجه تفسیر نشان می دهد،این امکان را پیش روی مسلمانان می گذارد، که قوانین اسلامی را با شرایط زمان و مکان ، وحقوق بشر وحقوق شهروندی مطابقت بدهند .
همچنانیکه محمد اقبال ، شاعر و متفکرً پاکستانی (متولد 1877-مرگ1938) می گوید : درست است که قران ، اولین منبع قوانین اسلامی است ،ولی قران کتاب قانون نیست.هدف اصلی قران ، بیدار کردن وجدان انسان تا بالاترین حد و رابطه او با خدا و جهان هستی است.
اماً این سئوال پیش می آید ، در حالیکه ، سنگسار انسان (رجم) در قران نیست،مدافعان سنگسار در جهان اسلام ، در لباس روحانیت ، به چه استناد می کنند؟
برای مسلمانان حضرت محمد رسول و پیام آور خدا است،و وظیفه دارد ،که پیام خدا رابه امت اسلامی برساند.مجموعه این پیام، در قران ، کتاب دینی مسلمانان نهفته است . این سئوال پیش می آید، چرا عمل سنگسار در قران نیست، ولی حتی امروز ، بنام اسلام و دین ، در کشورهائی چون ایران،عربستان،امارات عربی، افغانستان، سومالی ، نیجریه ، سودان ،این عمل وحشیانه را آخوند های حاکم ، بنام دین انجام می دهند؟ آگر بگوئیم ،که فلان آخوند که حکم سنگسار را می دهد ،بهتر از خداوند و پیامبر ، مصلحت جامعه را می داند تمام باور های دینی مسلمانان فرو می ریزد.اگر بگوئیم که خداوند فراموش کرده است این حکم را به پیامبر ابلاغ بکند، باز هم این امر کفر مطلق محسوب می شود. اگر بگوئیم ، نه این حکم از طرف خدا به پیامبر ابلاغ شده است ، منتها پیامبر فراموش کرده است این هم بی حرمتی وکفر مطلق نسبت به پیامبر است.!!!پس مسئله کجا است،که حکم سنگسار (رجم ) در قران نیست، امٌا آخوند های حکومتی صادر می کنند؟ اینجا است که برای درک آن به سخنان دانشمند معرف فرانسه ذکر شده دربالا بر می گردیم ،که می گوید :نظریه های علمی ما به نظم عمل کرد درک و ساختار شعور ما ، پیوند دارند.
این روحانیون، به حد یث معروف بنام شخصی بنام محمد بخاری ( حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن بن مغیره بخاری جعغی، نویسنده کتاب : صحیح بخاری ) استناد می کنند ،که در حدیثی چنین می گوید: که روزی عمر بن الخطاب خلیفه دوم ،از خلفای راشدین ، بالای منبر بود ،این چنین گفت: چه کسی می گوید ،سنگسار در قران نیست؟ من شاهد بودم پیامبر سنگسار می کرد ،ما نیز بعد از او سنگسار می کردیم .(ماخذ 4)
محمد بخاری در سال 194 هجری در بخارا به دنیا می آید، و در 16 سالگی برای تحصیل فقه و قران به عربستان می رود،بعد از تحصیل ، با ششصد هزار حدیث (600 هزار حدیث) به وطن خود بخارا برمی گردد. از بین آن ششصد هزار حدیث، 7275 حدیث را معتبر می شناسد ،و آنها را در کتابی بنام صحیح بخاری جمع و تدریس می کند.(ماًخذ )
آخوندهای حاکم در ایران طاعون زده امروز، به استناد چنین احادیث ، دست به چنین جنایات انجام می دهند،که خود این رفتار ، با منطق مفسرین اسلامی کاملأ در تضاد است.
رجوع به احادیث، زمانی است که قران بطور روشن و آشکار در مقابل مسئله ای ،جواب ندارد. درصورتیکه همانطوریکه در با لا ذکر شد، اصلأ و ابداً در قران عمل سنگسار انسان وجود ندارد.بعلاوه اغلب این احادیث ، که تعداد آنان به صد ها هزار می رسد،بی پایه و مشکوک هستند. این رفتار جنایت کارانه اعراب با زنان و دختران را باید در فرهنگ و شرایط اقتصادی و روابط اجتماعی این قوم جستجو کرد .جامعه ایکه روابط اقتصادی و اجتماعی اش بر جنگ غارت و کشت و کشتار، و اسیر کردن زنان و فرزندان قوم مغلوب بود، و این اسراء را در بازار های مختلف بعنوان کنیز می فروختند، آیا حکومتگران اسلام نایب محمدی آقای خمینی می خواهند ، با این قوانین در هزاره سوم مملکت و ملت را اداره بکنند؟ وانگهی در تمام ادیان الهی ، وقتی که به متون دینی آنان دقیق می شویم ، می بینیم ، تصویری که از زنان و دختران ، در این متون آمده است ، زنان و دختران را یا با تصویر فرشته، و یا با تصویر شیطان ، معرفی می کنند.زن با تصویر انسانی با شخصیت و خصوصیات انسانی ،و حقوق انسانی برابر با مرد ، در متون دینی نیست ! زنان و دختران در حرمسرا های پادشاهان، شاهان با معشوقه های متعدد ، پیامر اسلام با 12 زن ،امام علی با 11 زن ، امام حسن با 61 کنیز ، در تاریخ اسلام معرفی می شوند. تنها زنان وقتی فرشته معرفی می شوند که حتمأ مادر پیامبر (مریم مقدس ) یا دختر پیامبر ( حضرت فاطمه ) یا دختر امام (حضرت زینب ) هستند.!!!
درمسیحیت ، اصلی است معروف به تلثیث مقدس (Saint-Trinité) ، که ذات پرودگار خود را ترکیبی از سه اصل ،پدر - پسر- روح القدس می دانند ، عید مذهبی مخصوص نیز در این رابطه دارند.وقتی شما به این سه عنصر دقیق می شوید،حتمأ از خود خواهید پرسید ، پس در این سه عنصر ، جای زن ، جای مادر ، جای حضرت مریم مقدس کجا است ؟چگونه از پدری پسری به دنیا می آید،که در آن مادر نقشی نداشته باشد؟
این مردسالاری ، این بیعدالتی نسبت به زنان و دختران در دنیا ، این جنایات و توحش سنگسار و توهین به شخصیت زن، حتی تا امروز ، در کشور های پیشرفته علمی وحقوق انسانی ، هنوز به نوعی ادامه دارد.
سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر را روز جهانی رفع تجاوز و خشونت نسبت به زن اعلام کرده است.
در ایالات متحده آمریکا، هر 15 ثانیه ، یک زن قربانی خشم و تنبیه جسمی مرد قرار می گیرد،در فرانسه هرسال ، 146 زن، ناشی از خشونت جسمی همسران خود به قتل می رسند.47 درصد زنان و دختران کانادائی حداقل یکبار ، از دست مردان کتک خورده اند.در آفریقای جنوبی ، هر 23 ثانیه ، زنی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. در فرانسه حقوق و مزد زنان با تحصیلات و تجربیات و مسئولیت شغلی مساوی با مردان ،حداقل 25 درصد کمتر ازحقوق و دست مزد مردان است!!! این شرایط ظالمانه تازه در کشورهائی است ،که ادعای کشور حقوق بشر می کنند ! در جهنمی به وسعت جغرافیای ایران ، ملتی اسیر یک مشت آخوند جاهل دنیاپرست ، ظا لم و جنایتکار ، وظیفه هر انسان شایسته این صفت یعنی انسان بودن،کرامت انسانی را محترم شمردن،است که برای لغو سنگسار و حقوق مساوی زن مرد ایرانی ،در چهار چوب اعلامیه جهانی حقوق بشر ،ماهیت ضد انسانی جمهوری ابتر اسلامی را افشاء بکنند.(پایان)

منابع تحلیلی و تفسیری این مقاله در رابطه با سنگسار ، از مقاله اقبال الغربی ، قران شناس ، استاد دانشگاه EZZEYOUNA تونس در زبان فرانسه ، استناد شده است. عنوان مقاله در زبان فرانسه چنین است:
La lapidation :Un crime contre l'Islam .
ترجمه عنوان مقاله :سنگسار :جنایتی علیه اسلام .
*ماًخذ آیات ترجمه شده از قران، به زبان فارسی . قران کریم ترجمه آن از داریوش شاهین در دو جلد .تهران چاپ اول شهریور سال 1359.
ماخذ (1) به زبان فرانسه
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapidation
ماخذ (2) به زبان فرانسه
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://anadder.com/stoning-in-judaismmodifier
ماخذ (3) به زبان فرانسه
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapidation
ماخذ(4) به زبان فرانسه
http://www.islamisation.fr/archive/2009/09/27/tariq-ramadan-l-associaiton-lapidation-femme-est-plus-chreti.html
ماًخذ (5) به زبان فارسی در باره امام بخاری
http://fa.wikipedia.org/wiki/محمد_بخاری

تقدیم به خانم :سکینه محمدی آشتیانی ،و تمام زنان و دختران ایرانی
 

آخرین بروز رسانی ( ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com