FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow تاریخی-فرهنگی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow اسلام چون سلاح سیاسی، بخش پانزدهم
اسلام چون سلاح سیاسی، بخش پانزدهم چاپ ارسال به دوست
نویسنده کاظم رنجبر، دکتر در جامعه شناسی سیاسی   
۲۷ شهريور ۱۳۸۹
ranjbarپیشگفتار .
«...» تمام اشتباهات در سیاست و مدیریت جامعه و اخلاقیات، از اشتباهات فلسفی ناشی می شوند.وخود این اشتباهات نیز با اشتباهات در علوم پیوند دارند. هیچ بینش مذهبی ، اعمال خالی از منطق و عقلانیت ، متکی بر باور های ماوراءطبیعی ،وجود ندارند،که از نا آگاهی انسان به قوانین موجود در طبیعت ،ناشی نشده باشد.آفرینندگان ومدافعان ومبلغین  خرافات و حماقت ها،و اعمال غیر عقلانی ، نمی توانستند تکامل دائمی و لاینقطع شعور انسانی را درک بکنند.این حضرات  مطمئن بودند،آنچه را که انسان ها در عصر خود شان می دانستند،هرگز بیش از آن نخواهد بود ،و تکامل و پیشرفت نخواهد کرد.و به آنچه که باور داشتند، هرگز نمیتوانستند قبول بکنند،که چه بسا  باور هاایشان بی پایه است.این باور ها یشان متکی بر باور های و عقاید عمومی  جامعه عصر خود بود.
پیشرفت های علوم خصوصأ علم فیزیک در رابطه با جهان هستی و قوانین حاکم در آن ، برای مبلغین جهل و خرافات آنچنان شوم و وخیم است ، که اغلب اندیشه های خرافی ادیان را بدون آنکه با مبلغین و مدافعان جهل و خرافات مستقیم ، در گیر بشوند آنها را نابود می سازند.(از کندورسه - ریاضی وفیلسوف معروف فرانسه 1743-1794-Condorcet ) ماًخذ(1)
معروف است که آلبرت انشتین،این فیزیک دان مشهور،نظم حاکم در جهان هستی را در سخنانی بظاهر نسبتأ ساده چنین بیان می کند: جهان بمانند یک صحنه بزرگ رقص است،که از کوچکترین ذراٌت آن تا کرات عظیم، بایک نظم
دقیق ، با آهنگ فلوتی (Flûte ) می رقصند، با این تفاوت ،که کسی فلوت زن را نمی بیند (نقل به معنی ).همه می دانند ،که البرت انشتین، خدا باور نبود.منظور انشتین این است،که در جهان هستی، یک نظم و قانونی هست،کسی نمی تواند منکر وجود آن باشد. البته در اندیشه های مکتب تصفوف ایرانی ،شعر معروف از هاتف اصفهانی است ،که چنین می گوید:دل هر ذرهٌ را بشکافی ، آفتابی در او نهان بینی .
در اینجا بحث بر این اصل نیست،که ایده آلیسم، صوفی گرانه هاتف را با ماتریا لیسم انشتین مقایسه بکنیم.بلکه سخن در چهار چوب یک دید جامعه شناختی ، در مقابل این سئوال است:
اگر چنین نظم در جهان هستی حاکم است،مسلمأ اصل علت و معلول ، درچنین نظم جهان هستی حاکم می باشد.و چون اصل علت و معلول حاکم است، با تکیه بر این اصل ، در رابطه با جوامع اسلامی ، و بطور اخٌص ، در رابطه با جامعه ایران ، این دو سئوال را در اینجا پیش می کشیم ،ودر محد وهً این مقاله آنها را گسترش می دهیم.
سئوال یک :
چرا از 57 کشور مسلمان موجود در جهان امروز، با تمام ثروتهای مادی و معنوی بیکران، برای نمونه ، یک کشور پیشرفته علمی ، با نظام دموکراتیک ،و حاکمیت قانون برخاسته از راًی آزاد ملت ،وجود ندارد ، وقریب به اتفاق نظام های حکومتی کشور های مسلمان ، نظام های فاسد،مستبد ، و حاکمان ،جانی و قاتل ملت خود هستند؟
سئوال دوم:
کشور ایران، 1400 سال پیش ، توسط قوم مهاجمی ، بنام :اعراب مسلمان مورد تجاوز قرار گرفت ، آن قوم با قدرت شمشیربیش از 230 سال با تمام قدرت واعمال زوروکشت وکشتار وتحقیر نسبت به ایرانیان، بر این کشور و این ملت حکومت کردند، با وجود این ، ایرانیان تنها ملتی هستند ،که بنام دین ، 12 ماه سال ،برای اعرابی که دو قرن آنها را تحقیر کرده ،و هستی آنان را به تاراج برده اند،به عزا داری آن اعراب می نشینند،و از آن اعراب ،14 معصوم و امام ،سیدٌ ساخته اند ،و برای طلب مهر و الطاف آن امامان بر سر قمه و برتن زنجیر می رنند و گریه می کنند، از اموال خود سهم امام به آخوند ها میدهند،که در جامعه هیچ کار مفید اجتماعی نمی کنند ؟اعمال غیر عقلانی و بی منطق ایکه که خود اعراب ،که اسلام از بطن اجتماعی آنان برخاسته است ، انجام نمی دهند ، ایرانیان ، امام حاضر و امام غائب و چاه چمکران ، حٌلال مشکلات و مداوای تمام درد ها بشری ساخته اند!!!
در هفته های گذشته حتمآ هموطنان در سایت های معتبر ایرانی ، مژدهً ظهورعنقریب مهدی (امام غائب شیعیان را در سایت یو توپ ازز بان آخوندی شنیده و دیدند، که با این دروغ و مردم فریبی شروع می شود،که آخوندی از زبان آیت الله بهجت،که گویا کسی را می شناسد که با امام زمان در رابطه است، خبر ظهور عنقریب امام غایب را می دهد،و یک مشت ملت بدبخت غرق در جهل و خرافات هم گریه می کنند(ماًخذ2 ) وقتی که دستگاه خرافات پرور جمهوری ابتر خمینی برای ملت بدبخت فریب خورده غرق در جهل وخرافات ، چاه جمکران می سازند، ، شما چه انتظاری از فلان آخوند دارید ،که ملتی را بایک مشت خرافات ،که با رابط امام زمان در تماس است ، سرگرم نکند؟
به دنبال این خرافات و جهل پروری یک مشت آخوند،و«روشنفکران مذهبی » که جامعه ایرانی از برکت این حضرات ، به ترقی و تعالی انسانی رسیده اند،و هر روز خبر تجاوز فلان رمال و دعا نویس ، فال گیر به زنان و دختران معصوم این ملت را در سایت ها می خوانیم، خبر گزاری ایسنا چنین خبر داد:ماموران کلانتری 18 قرچک ورامین ، دعانویس 60 ساله ای را دستگیر کردندکه به بهانه رفع مشکلات و گرفتاری زنان مراجعه کننده به وی ، روی بدن برهنه انها دعای نجات می نوشت!این مرد که «علی - م » نام دارد نه به دلیل دعا نویسی روی بدن برهنه زنان ، بلکه به دلیل تجاوز به زنان مراجعه کننده دستگیر شد.یعنی ، یکی از مشتری های این مرد ،که 60 ساله گزارش شده ،به کلانتری مراجعه کرده وگفت ،که مرد دعانویس هنگام نوشتن دعا روی بدن وی ، به او تجاوز کرده است !این زن گفت :با هدایت همسایه ها ، برای رفع مشکلات ا ش نزد دعا نویس رفتم .دعا نویس پس از شنیدن مشکلاتم به من گفت برای اینکه دعا اثر بیشتری داشته باشد، باید آن را روی بدنم بنویسد. مخالفت نکردم اماٌ پس از اینکه لباسم را در آوردم همزمان با نوشتن دعا به من تجاوز کرد.ماموران وقتی برای دستگیری دعا نویس به مغازه وی مراحعه کردند، مشاهده کردند،که او مشغول دعا نویسی روی بدن زن دیگری است .(عکس و متن خبر ، با مقدمه و موخره ای در وبسایت دکتر خزعلی نیز منتشر شده است.(ماخذ3)
گسترش این بحث با هدف با لا بردن شعور اجتماعی جامعه ایران ، ما را در مقابل دومسئله قرار می دهد.
1- دین و مذهب ، به عنوان باور های معنوی و اخلاقی یک عده انسان های خدا و دین باور است ،که هرگز دین و مذهب خودشان را وسیله معامله ، در جهت جمع آوری ثروت و قدرت قرار نداده اند، وچه بسا نیز توسط روحانی نمایان تشنه قدرت و ثروت ،به انزوا و حاشیه جامعه رانده شده و در گمنامی و در عزلت از این دنیا رفته اند، ویا بدست همان دین فروشان به قتل رسیده اند.از این روحانیون در تمام ادیان و مذاهب وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت. مقام و منزلت این انسان های واراسته، در طول زمان همیشه محترم بوده و محترم خواهد بود. به عنوان مثال در تاریخ معاصر ایران ، فرق بین آیت الله پسندیده ، برادر آیت الله خمینی نمونه ایست از این تضاد ، که آیت الله پسندیده ، نفرت خود را از آخوند های جاهل و جانی و متحجر ،و نگرانی از آینده ایران و ملت ایران را ، در نامه معروف خود ، به برادش خمینی تشنه قدرت و شهرت،و قاتل هزاران ایرانی ، اعلام می کند ،ودر نامه معروف اش به آیت الله خمینی ، مرگ هرچه زودتر خود را از خدا می خواهد .(ماًخذ4 )
2- سخن اینجا در رابطه با یک مشت آخوند جانی و جنایتکار و جاهل دین فروش است ،که با تمام پستی و رذالت ، دین و مذهب را وسیله رسیدن به قدرت و شهرت و ثروت قرار داده اند ،و نمونه این جنایتکاران در طول تاریخ ، در تمام ادیان و مذاهب وجود داشتند و هنوز هم وجود دارند.
امروز دنیا از جنایات کشیش های کاتولیک و تجاوز جنسی آنها به کودکان معصوم هر روز آگاه می شوند، در حالیکه نه تنها این جنایات نسبت به کودکان معصوم ، در طول تاریخ وجود داشته ،از همه ننگین تر اینکه، پاپ ها و کار دینالها و اسقف ها ، مثل آخوند های جانی و مبلغ جهل و خرافات در جهان اسلام ،همیشه سعی می کردند وامروز هم سعی می کنند ، با گذاشتن سرپوش بر این جنایات ننگ آور ، توده مردم را از آگاهی عمق این جنایت باز دارند.سخن امروز ما با این نوع جانیان دین فروش است.
* * *
- باید یک مشت آخوند جاهل و جانی در پناه اسلام ناب محمدی آقای خمینی ،و ولایت مطلقه فقیه آقای علی خامنه ای ،،بنام دین ، ملت را غرق در خرافات بکند ،که یک عده دعانویس رذل با سوءاستفاده از نا آگاهی زنان و دختران ایرانی ، به ناموس آنان تجاوز بکنند.
- با ید یک مشت آخوند جاهل و جانی در پناه اسلام ناب محمدی آقای خمینی و ولایت مطلقه فقیه آقای علی خامنه ای،بنام دین ، ملت را غرق در خرافات بکند ،که در شهر مشهد ، شهر مقدس شیعیان ایرانی ، یک مشت انسان های حیوان صفت رسمأ فاحشه خانه اسلامی زیر نظر حاج آقا محمود ممتاز با شما ره تلفن 0098112225790 دایر بکنند ، وبنام صیغه دخترکان 12 ساله باکره ایرانی را بنام دین و مذهب به فحشا بکشند. من صاحب این قلم رسما اعلام می کنم :
1- کدام آخوند حکومتی و در راًس آن آقای علی خامنه ای ، اجازه تاسیس چنین مظهر جنایت را به این جانیان داده اند؟ بصرف اینکه در عربستان 1400 سال پیش ، همبستری با دخترکان خرد سال مرسوم بود ،و یکی از همسران پیامبر اسلام ،کودک 9 ساله بنام عایشه بود، آیا امروز هم باید این آداب و سنت پس مانده از دوران جاهلیت اعراب ، بنام دین در ایران رایج باشد؟
2- آیا آقای علی خامنه ای ،و سایر روحانیون حکومتی حاضر می شوند ،که نوه های دختری شان ، به این اماکن رفته و در ازاءمبلغی این کودکان آلت ارضاء شهوت این جانیان قرار بگیرند ؟اگر حاضر می شوند ،تقاضا دارم رسماً درسایت های خود و روزنامه رسمی کشور رسمآ اعلام بکنند.
چنین اعمال نسبت به کودکان در تمام کشور های دنیا جنایت محسوب می شود و جرم سنگین دارد. در کشور فرانسه ، که حضرات آخوند ها ، این کشور را کشور کافران وبی دینان می نامند، اگر کسی با دختر کمتر از 15 سال ، ولو با رضایت پدرو مادرش ، روابط جنسی داشته باشد، این عمل جرم محسوب می شود ،و 10 سال زندان برای پدر و مادر وشخص فاعل دارد. در قانون فرانسه ، کودک از بطن مادر ، در پناه قانون کشوراست. با وجود اینکه سقط جنین در فرانسه آزاد است ،این آزادی فقط شامل جنینی می شود که کمتر از 3 ماه ،داشته باشد.اما در اسلام ناب محمدی آقای خمینی ، دخترکان 12 ساله را ،که مسلمأ فرزندان خانواده های فقیراز منظر مادی و فرهنگی هستند ، رسمأ بنام دین به فحشا و خود فورشی می کشند !!!این چهره دیگر اسلام ناب محمدی آقای خمینی است.
- باید یک مشت آخوند جانی و جاهل ، قرنها ملت را غرق در خرافات بکنند، که فردی بنام روح الله خمینی ، با آن«آثار و نوشته های فلسفی و علمی اش !!! » که در هیچکدام این نوشته ها ، نشانه ای از فلسفه (در زبان یونانی به معنای دوستداران خرد انسانی ) وجود ندارد ، یک ملت را، درپایان قرن بیستم،چون ساحران و جادوگران ،خواب بکند ،که حتی تحصیل کرده ها و دانشگاه دیده های آن ملت ،از چنین آدمی ، امام امت ، امام سیزدهم بسازند،و سرنوشت ملت و مملکت را به دست او بسپارند!
- باید یک مشت آخوند جانی ،و جاهل ، ملت را غرق در خرافات بکنند،که فردی بنام آقای سید علی خامنه ای ،که حتی تحصیلات حوزوی کامل ، تا حد رسیدن به مقام مجتهد ندارد ،در هزارهً سوم ،بنام ولی فقیه ، با نظام متکی بر «ولایت مطلقه فقیه !!!» بر جان و مال و ناموس 74 ملیون ایرانی ، با تمام قدرت و شقاوت حکم براند.
- وبالاتر از این حضرات ، باید یک مشت آخوند جانی و جاهل ، ملت را غرق در خراقات بکنند ،که امپریالیسم انگلیس ، مدت بیش از دو قرن ، از طریق لژهای فراماسونی خود، که ریاست افتخاری آن ، با پادشاهان و ملکه های چون ملکه ویکتوریا و امروز با ملکه الیزابت دوم است،و با نفوذ و رهبری این دستگاه اهریمنی ، در تمام دستگاه های دینی و مذهبی مسلمانان ، در سطح دنیا ، ملت های مسلمان را این چنین ذلیل بکنند ،که ما امروز شاهد هستیم.
- باید یک مشت آخوند جانی و جاهل ، ملت ایران را غرق در خرافات بکنند ،که همین امروز بنام ادوارد براون ،(Edward Granville Browne-1862-1926 )این عامل رسمی دستگاه اطلاعاتی انگلیس ،مجسمه اش در کتابخانه دانشسرای عالی تهران نصب بشود ،و یکی از خیابانهای نزدیک دانشگاه تهران در سال 1334 به نام او نام گذاری شود ،و ازبرکت همین آخوند های جانی و جاهل ، آلت دست استعمار انگلیس ، زنده یاد احمد کسروی مورخ بزرگ ایرانی وطن دوست ،و دکتر حسین فاطمی ، وزیر امور خارجه دکتر مصدق ،اولین پیشنهاد کننده ملی شدن صنعت نفت در ایران، هردو بدست سازمان تروریستی فدائیان اسلام ، ، چون اخوان المسلمین،سازمان تروریستی ساخته و پرداخته استعمار انگلیس توسط نواب صفا و همفکران اش ،و پشتبانی آیت الله کاشانی ترور بشوند.
برای مورخین و محققین شایسته این عنوان ، نفوذ سیاست استعماری انگلیس ، در دستگاه روحانیت جهان اسلام ،موضوع امروز و دیروز نیست. این سیاست از زمانیکه انگلستان ، هندوستان را تبدیل به مستعمره خود کرد ، ترکیب جمعیتی شبه قاره هند ، متشکل از مسلمانان ، هندو ها و سیگ و اقلیت های دیگر،و سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن استعمار انگلیس ،بخشی از این سیاست استعماری بود ،که ما دنباله آنرا ، این بار با شرکت مستقیم آمریکا و اسرائیل در این سیاست استعماری انگلیس ، در جوامع اسلامی جهان امروز علنأو آشکار مشاهده می کنیم.
روزنامه نگار و محقق آمریکائی بنام روبرت دریفوس (Robret Dreyfusse -) اخیرأ کتابی با عنوان : Divil's Gam- بازی شیطانی ، در 400 صفحه در رابطه با جهان اسلام ،و ظهور سازمان های تروریستی اسلامی ، با تکیه بر سیاست های استعماری انگلیس در قرن نوزدهم و بیستم در جهان اسلام ،و پیروی امروز آمریکا ،و اسرائیل از این سیاست ،با استناد به مدارک تاریخی ، و مصاحبه های متعد د با شخصیت های معتبر سیاسی و سازمان های اطلاعاتی ، نشان می هد ،که این تروریسم اسلامی ، و نظام های اسلامی ساخته و پرداخته خود استعمار گران تاریخ و در راٌس آن امپراطوری انگلیس است . نقدی بر این کتاب بسیار با ارزش را در دنباله مقالات خود به عنوان :اسلام چون سلاح سیاسی را در قسمت شانزدهم این سلسله مقالات از نظر خوانندگان گرامی خواهم گذراند . (پایان )
پاریس 17 سپتامبر 2010
اقتباس بطور اختصار ، یا بطور کامل ، با ذکر نام نویسنده ، ونام سایت ،کاملأ آزاد است.

ماخذ (1)
در زبان فرانسه
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain
طرح یک تصویر تاریخی ، از پیشرفت های شعور انسانی ،انتشارات (Flammarion ) پاریس چاپ 1988 صفحات 253-254.
ماًخذ (2)
در زبان فارسی
مژده ظهور امام زمان توسط آیت الله بهجت .
http://www.youtube.com/watch?v=w2s2WEXQrBk
ماًخذ (3)
در زبان فارسی ، دعا نویس ایکه در اسلام ناب محمدی آیت الله خمینی دعا بر بدن لخت زنان ایرانی می نویسد و به ناموس آنان تجاوز می کند .
http://www.drkhazali.com/index.php/1388-11-13-14-14-13/231/638.html?phpMyAdmin=bUkIpBM7-6bduKU--HB1XjejWR7
ماًخذ (4)
نامه معروف آیت الله پسندیده به آیت الله خمینی ، وافشاءماهیت نظام ولایت فقیه خمینی ، نقل از سایت اطلاعات نت.
http://www.ettelaat.net/05-01/news.asp?id=973
آخرین بروز رسانی ( ۲۱ آبان ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com