FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow انتصاب به نام انتخاب، ابتذال قانون اساسی
انتصاب به نام انتخاب، ابتذال قانون اساسی چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین، دکتر درحقوق از دانشگاه مون پلیه فرانسه   
۰۸ آذر ۱۳۹۰

Farmineخمینی خونخوار ومشتی آخوند مکار را بیگانگان و به ویژه انگلیس جهانخوار به روی کارآوردند، و از آن جا که در پایان سده بیستم ترسایی، برپایی حکومت های مردم سالاری " دموکراسی " در جهان رو به گسترش بود، برای سرپوش نهادن بر استبداد سیاه دینی به شیوه ی اسلام ناب محمدی، با کشتار و ایجاد ترس وهراس در میان مردم ایران، بر نوشته یی سرشار از ضد ونقیض، فریب ونیرنگ، نام بی مسمای قانون اساسی جمهوری گذاشتند.

اصطلاح "جمهوری " برگرفته از قانون اساسی فرانسه، به یک رژیم سیاسی گفته می شود، که مردم حق حاکمیت خود را در یک انتخابات آزاد و همگانی به نمایندگان خود، برای دوره کوتاهی واگذار می کند. ولی این واگذاری حق حاکمیت مطلق نیست و به شرحی که در زیرآمده است، بنیادهای سیاسی کشور ملزم به رعایت قانون اساسی بوده و " دادگاه عالی  شورای قانون اساسی " اقدامات بنیادهای کشور را در پاسداری ازقانون اساسی کنترل می کند.

عنوان من در آوردی " رهبری " که در هیچ قانون اساسی مترقی دیده نشده است، مانند یک غده سرطانی قانون اساسی را به ابتذال کشیده است. زیرا رهبر در این نوشته، تافته جدا بافته یی است، که برگزیده مردم نیست، ودربرابر مردم مسئول و جوابگو نمی باشد، و در ورای بنیادهای سیاسی جای گرفته، و همه اختیارات آن ها را در دست دارد و عملا بنیادهای سیاسی کشور، مجریان چشم و گوش بسته ی وی شده اند.

در نوشتار مبتذلی زیر عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، تا آمدن مهدی، فرضی که هیچ انسان خردمندی آن را نمی پذیرد، آخوند دغل خمینی با این تعلیق به محال، امامت امر وولایت مستمر را به خود داد، رهبری که نماینده خدا در روی زمین است و در اجرای این نمایندگی اسلام را در سراسر جهان گسترش می دهد.

ترفند و نیرنگ دیگر آخوند های دغل در این نوشته، بازگو کردن اصول قانون اساسی فرانسه، در زمینه حقوق وآزادی های شهروندی و اجتماعی و حق آزادی بیان، مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب، منع بازداشت و دستگیری و شکنجه وآزار، آزادی تظاهرات، وحق دادخواهی از مظالم حکومت و... این بخش از این نوشته از روز نخست، تا به امروز هر گز اجرا نشده  و یک نوشته باطله است. به درستی این بخش تنها برای فریب مردم نا آگاه، که ازقانون شناختی ندارند و برای تبلیغ های بی بنیاد در بیرون از کشورمورد استفاده گرفته است. ناگفته نماند، که حقوقدانان و اندیشمندان کشورهای بیگانه آن را کاغذ باطله یی بیش نمی دانند.

بخش دیگر این نوشته ، درباره حاکمیت استبداد سیاه دینی است و در آن رهبر بنیادهای سیاسی کشور(مجریه، مقننه وقضاییه) را ازآن خودکرده و رئیس جمهور،مجلس نمایندگان وقوه قضاییه سیاهی لشکری بیش نیستند و به داشتن این سمت دل خوش می باشند.

شورای قانون اساسی در جمهوری فرانسه

قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی را که تجلی حاکمیت قانون اساسی است، بنیاد کرده است. این شورا که یکی از بزرگترین دادگاه های فرانسه بوده  و در ردیف دیوان عالی کشور است،  این شورا برای پاسداری از قانون اساسی و یک پارچگی اصول آن، در قانون اساسی پیش بینی شده است، و دارای اختیارات زیر می باشد:

1- رسیدگی به اختلافات بنیادهای سیاسی (مجریه، مقننه و قضاییه) کشور، حفظ حقوق اقلیت پارلمانی برای این که اکثریت پارلمانی با برتری شمار نمایندگان خود  نتواند، به حقوق  اقلیت آسیب برساند.

2 ـ نظارت در انتخاب رئیس جمهور ونمایندگان مجلس نمایندگان.

3 ـ رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات.

در انجام این وظیفه، این دادگاه به دادخوست های نامزدها و احزاب در زمینه انتخابات  رسیدگی می کند.

تصمیمات این شورا فوری است ، به دور از موضع گیری سیاسی انجام می شود. وآرای آن قطعی ولازم الاجرا می باشد.

4 ـ اعضای شورای قانون اساسی، حق تصدی کار دیگری را ندارند.

5 ـ راز داری اساس کار آنان است. و به هیچ دست آویز ولو کنفرانس های علمی ودانشگاهی، در مدت عضویت و پس از آن، حق ندارند، تصمیمات و مذاکرات شورا را بازگو کنند.

6 ـ شورای قانون اساسی دارای9 عضومی باشد، که اعضای آن یکبارو برای 9 سال برگزیده می شوند، و رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان و سنا، هر یک 3 تن را برمی گزیند، رئیس این شورا یکی از برگزیدگان رئیس جمهور است، و برای ایجاد رویه قضایی هر 3 سال یک بار، یک سوم اعضای آن ، تغییر می کند.

افزوده بر 9 تن اعضای برگزیده ، رئیس جمهورهای پیشین، تا هنگامی که زنده اند، عضو این شورا می باشند.

برابر رویه مستمر این شورا، اعضای آن از میان قضات باتجربه و وکلای نام آور و نمایندگان دوره های پیشین برگزیده می شوند

شورای نگهبان در جمهوری اسلامی

1ـ برابراصل91 شورای نگهبان از میان آخوند ها و حقوق دانان مسلمان (با نگر به این که رهبر خود را منشاء قانون می داند، وقانون اثر وجودی ندارد، واژه حقوقدان مسلمان دست آویزی بیش نیست، و واژه یی شعارگونه است) وعملا از آخوند های عمامه دار و بی عمامه فراتر نمی رود.

2 ـ این شورا حق نظارت درانتخاب رئیس جمهور ونمایندگان مجلس دارد ، و به وارونه قانون فرانسه حق رسیدگی به دادخواست های نامزدها را ندارد.

در انتخاب رئیس جمهور دوره کنونی، دیدیم ، که پس از آشکار شدن تقلب آخوند خامنه ای و سرسپرده ی اواحمدی نژاد، تاراجگر خزانه کشوربه دستور رهبر، صندوق های رای خالی و به جای آن رای هایی به سود احمدی نژاد، ریخته شده بود، رهبر در تنگنا قرار گرفته بود، شورای نگهبان که صرفا حق نظارت در گزینش دارد، بانقض وزیر پاگذاشتن قانونی که به اصطلاح پاسدار آن است، در یک بررسی سرسری و بی آن که دلیلی بر رد دادخواست دیگرنامزدها ارایه دهد، بر آن تقلب آشکار پرده گذاشته، وانتخاب احمدی نژاد را تایید کرد. (ناگفته نماند، که نامزدهای دیگر در این انتخابات ، همگی در درازای سی سال در کشتار و سرکوب مردم ، از میان بردن حقوق وآزادی های شهروندی ، بی بهره ساختن مردم در شرکت در انتخاب رئیس جهور و نمایندگی مجلس ،جنگ ویرانگر بی هدف با عراق وتاراج خزانه کشور دست داشتند).

3 ـ به وارونه شورای قانون اساسی فرانسه،  شورای نگهبان منحصراً حق نظارت در انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را دارد،  از نظارت  فراتر رفته وکارش به دخالت غیرقانونی کشیده بود، این شورا به دست آویز اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و اسلام وجمهوری اسلامی، برنامزدی مردم دربند  ایران خط باطل کشیده است،  نام رئیس جمهورها و نمایندگان مجلس در درازای سلطه ی آخوند ها  در ایران، گواه آن است، که شمار محدودی آخوند و دست پروردگان آنان، پی در پی به رئیس جمهوری ونمایندگی مجلس تیعین شده اند و نامی از مردم ایران به چشم نمی خورد.

4 ـ شورای نگهبان دارای 12 عضو است، که 6 تن را آخوندخمینی وپس از او خامنه ای از میان آخوند ها بر گزیده اند، و6 تن دیگر را ازمیان حقوقدانان مسلمان،( با توجه به این که آخوند خود را منشا قانون می داند، و هر روز برای سرکوب مردم، در پوشش فتوا، به چماقداران ، ارازل واوباش ، دستور قتل مردم بی پناه را می دهند، دیگر قانون جایگاهی ندارد، که حقوقدان اسلامی وجود داشته باشد، به درستی، با توصیفی که شده است، 6 تن گروه دوم همان آخوندهای با عمامه و بی عمامه می باشند، که دانش آنان محدود به بخش ناچیزی ازاحکام محمدباقرمجلسی و اصول کافی است. که بخشی از آن در رساله های خمینی وخامنه ای آمده ، وسخنانی یاوه و داستان های ساختگی بیش نمی باشد. گزینش این گروه،  با آخوندی است، که خامنه ای، به سمت رئیس قوه قضاییه تعیین کرده و در پوشش این نام، دسته دوم نیز برگزیده  از سوی رهبرمی باشند. بنابراین، شورای نگهبان، به ابزاری برای سرپوش نهادن به استبدادسیاه دینی ، خودکامگی وانحصارطلبی خامنه ای است.

5 ـ اعضای شورای نگهبان به وارونه شورای قانون اساسی فرانسه در دیگر تشکیلات آخوندها نیز شرکت دارند، وکمترین محدودیتی درکارهای آنان وجود ندارد، همان آخوند هایی که خامنه ای را برگزیده اند، خامنه ای برای قدر شناسی ، شماری از آنان را به عضویت شورای نگهبان برگزیده است. در این رهگذر می بینیم که آخوند ها برای برجای ماندن در خلافت، به گفته عوام نان به هم قرض می دهند.

6 ـ به وارونه شورای قانون اساسی ، تصمیمات شورای نگهبان قطعی نیست و رسیدگی پژوهشی در صلاحیت شورای من درآوردی دیگری به نام شورای مصلحت نظام است، با شگفتی بسیار می بینیم، که 3 تن از ملایان شورای نگهبان، عضو این شورا نیز می باشند، ودرواقع 3 تن از ملایانی که در دور نخست رای داده اند در رسیدگی پژوهشی دوباره رای می دهند، به  سخنی کوتاه ، شورای نگهبان شیر بی یال ودمی است که اعضای آن نخود هرآشی می باشند، و این نابسامانی ها نشان از آن دارد، که آنان سیاهی لشکری بیش نیستند، و خامنه ای درمقام خلیفه اسلام همه ی کارهارا در انحصار خود درآورده است.

7 ـ  در شرایط کنونی خامنه ای با برپایی بساط خلافت استبداد سیاه دینی و انحصار طلبی، یک تنه همه ارکان کشور را در دست گرفته، و مردم را ازحقوق وآزادی شهروندی و از حق انتخاب در بنیادهای سیاسی محروم کرده است، این پرسش پیش می آید که چرا خامنه ای، برای آوردن هرچه بیشتر مردم به پای صندوق های رای گیری، پافشاری و اصرار می ورزد، ودر تبلیغات داخلی ( رادیو، تلویزیون ها، روزنامه ها وتارنماهای حکومتی) و دربیرون ازکشور دررسانه های فارسی زبان اربابان خود و با به خدمت گرفتن لابی ها، که بیشترین آنان  دانشگاه دیده هایی هستند ، که برای مال اندوزی، رسالت اندیشمندی را زیرپا گذاشته اند، وآگاهانه در کار خیانت به مردم وکشورند، میلیاردها دلارهزینه می کند؟

برای روشنگری در این زمینه، نخست باید انگیزه خامنه ای خلیفه خودکامه و بیدادگر را در درون و برون ازکشور بررسی کرد.

(الف) تبلیغات در درون کشور

از روزی که بیگانگان برای سود سرشاری که در ایران دارند، حکومت اسلامی  را برتخت خلافت نشاندند، جنگ و تبلیغ پندارهای پوسیده پیش ازقرون وسطایی دوعامل پایندگی این خلافت بوده است.

1 ـ جنگ 8 ساله با عراق،  که در آتش افروزی آن آخوند خمینی ، سماجت وپافشاری می کرد، پس از ویرانی ها وکشتارها ، بالاخره روزی فرارسید که به او گفته شد، ارتش جنگ افزارلازم برای رویارویی  باعراق را ندارد، وی ناگزیربه قبول آتش بس شد.  این جنگ بی هدف، با این که یک میلیون کشته و چندین میلیون آواره از هر سو برجای گذاشت، پنج استان ایران ویران شد، دو موهبت به همراه داشت:

ـ خلافت خمینی با متلاشی شدن ارتش و سرکوب مردم مستحکم شد.

ـ کشورهای بیگانه، برای بازسازی ارتش ، شهرهای ویران شده وکارخانه ها وصنایع کشور، میلیاردها دلاربه جیب زده و بهای نفت را از 36 دلار به 10 دلارپایین آورده شد.

2 ـ تبلیغ پندارهای پیش ازقرون وسطایی بادیه نشینان، جن گیری، رمالی، دعانویسی ، تحریف وقایع تاریخی، وشخصیت سازی بیدادگران، داستان ساختگی و به دور از خرد امام زمان که پس از هزار سال پنهان شدن در سامره به چاه چمکران آورده شده و بطور مرتب با خامنه ای ملاقات می کند و راهنمای وی در خلافت می باشد،  یاوه هایی برای سرگرم کردن مردم خوش باور ونادان در راستای پایندگی آخوند ها ، برای تاراج کشور  ادامه دارد.

3 ـ برابر اصل 3، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و....   به وارونه ی این اصل وزارت کشور و شورای نگهبان به دست آویز آن که نامزدهای انتخاباتی باید اعتقاد و التزام به اسلام ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی داشته باشد، در همه ی انتخابات انجام شده تا امروز برنامزدی مردم خط باطل کشیده اند. نام کسانی که در انتخابات رئیس جمهور و نماینده مجلس شده اند، گواه آن است، که در درازای این زمان  هریک ازآنان به دفعات در این سمت برگزیده شده اند. به سخنی دیگر در این سمت ها منصوب شده اند ، وانتخابی درکار نبوده است.

4 ـ برابر اصل 6 که انتخابات باید به اتکا آرا مردم باشد ، یگانه حقی که برای مردم شناخته شده است، دادن رای می باشد و پس ازدادن رای حقوق آنان به پایان می رسد.  آخوند خامنه ای در اجرای این اصل برای آوردن همه ی مردم به پای صندوق های رای گیری ،که تنها حق شناخته شده برای مردم است به هرنیرنگ وترفندی متوسل می شود وبا نزدیک شدن روز رای گیری، کیسه های سیب زمینی وقوطی های روغن نباتی در جلوی مسجدها انباشته می شود و با گداپروری و دادن ساندویچ و ساندیس به مردم بینوا ومستمند، که اسیر پندارهای دروغین فرقه ویرانگر شیعه شده اند، برآن است که از صف های طولانی مردمی که در انتظاررسیدن نوبت برای رای دادن می باشند، فیلم برداری کرده و با پخش آن در رسانه ها، به دروغ چنین وانمود کنند، که مردم درکنار خلافت  می باشند.

(ب) ـ دربیرون از کشور

مردم جهان ، که با شعارهای مردم ستیز، بمب گذاری  در لبنان ،پاریس،آرژانتین، و کشتار  صد ها ایرانی به دست آدمکشان  حکومت بیداد ، آشوب در منطقه خاور میانه ، ساختن بمب اتمی برای نابودی اسراییل، و این که خود را خلیفه مسلمین در جهان می داند، آن را حکومتی تروریست و مردم ستیز می دانند.

آخوندخامنه ای برای پایندگی خود ، نیاز به سرپوش نهادن برچهره نامردمی خلافت دارد، این نیازحکومت، به روزنامه نویسان خودفروخته بیگانه و پاره یی از شخصیت های سیاسی کشورهای غربی، در انجمن های دوستی با آخوند ها فرصت یافته اند، که باگرفتن پول های کلان به سود آنان سخن پراکنی کنند. پخش فیلم های انتصابات با نام دروغین انتخابات در رسانه های کشورهای بیگانه ، زمینه ساز تبلیغات آنان شده و در این راستا، ایرانیان خودفروخته که شوربختانه بیشترین آنان دانشگاه دیده می باشند، رسالت اندیشمندی را زیرپاگذاشته و درخیانت به مردم وسرزمین نیاکان خود با سخن پراکنی و تبلیغات نادرست و بی بنیاد به سود حکومت اسلامی از یکدیگر پیشی می جویند و رسانه های فارسی زبان بیگانه نیز جولانگاه آنان شده اند.

آخرین بروز رسانی ( ۰۸ آذر ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com