FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow یاد داشت روز arrow خود شیرینی های طبیب زاده
خود شیرینی های طبیب زاده چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۱۱ بهمن ۱۳۹۰
Note_jourگویا بوی دود کباب، به مشام کیهان نشینان لندن نیز رسیده است و این روزی نامه! که پشت پرده هایی  پر از ماجرا و شنیدنی دارد، و آتش منقل اش با کمک های مالی عمه اشرف از آمریکا، و صیغه زاده مشکوک و فاسد، وثوق الدوله در پاریس، و گهگاهی هم، دختر شیخ کوسه، از رفسنجان، و برخی از فرقه های مذهبی ، گرم می شود  و اوضاع ا ش بهبودی! می یابد،  قلم فرسایان خود را به میدان فرستاده ، تا شاید بتواند در این آشفته بازار، تنور حماقت! را به نام  حمایت  از رضا پهلوی  گرم کنند.

اگرنگاهی به نام های قلم فرسایان  کیهان بیاندازیم، می بینیم،  که اغلب همان کسانی هستند که در سقوط حکومت شاه کوشا بودند، و در به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، نقش عمده ای بازی کردند، سپس زبان بریده به کنجی نشستند و اعتراف کردند که  قاشق قاشق خورد ه اند! و حالا هم در نظر دارند با کفگیر تناول فرمایند.

کیهان نشینان، بخوبی آگاهند که پشتیبانی احساسی، بی دلیل و کاسب کارانه از آقای رضا پهلوی، برای بازگرداندن ایشان به تخت سلطنت، با وعده و وعید های عوام فریبانه، می تواند موج خشم، چپ ها، مجاهدین، جمهوریخواهان، ملی گرایان و اصولاً ایرانیان مخالف هر نوع حکومت دیکتاتوری وفردی را برافروزد و بازار روزی نامه را گرم کند، شاید، قوت لایموت روزنامه نویسان کیهان، در گرو این تیز دادن ها می باشد، چون تنها با روزنامه فروشی، سفره ای رنگین نشود و منقلی داغ نگردد و لاجرم بوی نسیم بهشتی به مشام نرسد.

همواره چند فرصت طلب کم سواد و آماده جانفشانی قلمی نیز می توان یافت، که در پی کسب نان و نامی،  به توطئه های تبلیغاتی دامن بزنند. هنوز مرکب نوشته های آن خانم ماشین نویس سابق، ستاد چریک های فدایی خلق در تهران، و سلطنت طلب دو آتشه کنونی، که با طلبکاری از همه کس و همه چیز، حکم راند و  به مردم ایران اهانت کرد، خشک نشده بود، که خانم دیگری با شیرین زبانی و خود شیرینی، در کسوت طبیبی حاذق! به نام شیرین طبیب زاده،  ماًمور شد تا مشعل بازی های المپیک کودکان سپید موی! را برای روشن کردن تنور سلطنت رضا پهلوی حمل نماید.

خانم طبیب زاده ، در مقاله ای اهانت آمیز، با تاًسی جستن به حکیم بقراط ! زیرعنوان « اپوزیسیونِ خارج از کشور و شاهزاده » همه مشکلات حکومت محمد رضا شاه و بی کفایتی های سی وسه ساله  وارث وی را، به  گردن دیگران انداخت، بی آنکه برای اتهامات بی پایه و اساس خود مدارکی ارائه دهد.

تحلیلگر خود شیفته! با مقدمه چینی به ایراد گرفتن از سیاست های مماشات غرب با جمهوری اسلامی پرداخت و نهیبی هم به اسراییلی ها زد . طبیب زاده ، چون در برآورد و تحلیل سیاسی  کم آورد، به تحلیل پای کرسی پرداخت و با نوشتن چند « شاید » مسئله را به دعوا بر سر لحاف ملا بخیه زد . جل الخالق ازاین تحلیلگران!

صد البته که از این همه شیرین زبانی و صغری و کبری چیدن ها، منظور چیزی نیست، جز این که، نویسنده به نوعی اعلام کند که از ذوب شدگان در ولایت شاهزاده است، بلکه دیگران را هم دستپاچه کند تا با شاهزاده بیعت کنند و از وعده و وعید های سلطنتی  بهره مند شوند.

چه فرقی میان این روزی نامه نویسان  و خواهران بسیجی ذوب شده در ولایت سید علی شاه! خامنه ای وجود دارد ؟. پس این همه ادعا های دموکراسی  خواهی ، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر چه شد ؟ چرا ناامیدی در برانداختن جمهوری اسلامی و نبودن یک راهکار مناسب، ناچار جایش را به امر به سلطنت ! و نهی از حکومت مردم بر مردم ! داده است ؟

با پوزش از فروهر استاد سخن فردوسی،  گهی زین به پشت و، بازهم  زین به پشت! به هر روی برخی باید همیشه سواری بدهند، حالا چه شاه باشد چه شیخ و چه رهبر، فرقی ندارد، اصل سواری دادن است و می کوشند که همه را هم برای این سواری دادن همراه خود کنند، و اگر کسی حاضر به این کار نباشد محکوم به خیانت است.

نویسنده در جهت  امر به معروفش! که همان امر به سلطنت باشد، احساساتی می شود و مانند خواهران زینب که شور حسینی به آنان دست می دهد،  شور رضوی! به ایشان دست می دهد و رضا پهلوی را « این تنها شانس اپوزیسیون ! » خطاب می کند و می نویسد « جهان غرب و بالاخص آمریکا، در همۀ این سالها تحت تاثیر ِ تبلیغات ِ مسموم ِ مخالفان سلطنت بالاخص تبلیغات پهلوی ستیزانۀ طرفداران ِ آقای مصدق و به قولی " کربلای " 28 مرداد و معدودی دیگر کمترین بال و پری به او نداده است» یک جل الخالق ! دیگر هم به نویسنده محترم پیشکش می شود. چون به تاًسی از « این تنها شانس اپوزیسیون ! »  چشم به راه چراغ سبز ارباب نشسته است  و کاری با مردم ایران و اپوزیسیون حکومت اسلامی ندارد و اپوزیسیون را مقصر بال و پر ندادن آمریکا به شاهزاده می داند ! روشن نیست چرا ایشان شاهزاده را جوجه ای بی بال و پر می داند، آن هم جوجه ای که نیم قرن از عمرش می گذرد.

نویسنده ، سپس یک وجب آمار از گرفتاری های کشور در زیر سلطه آخوند ها می آورد و از چند تن از کسانی که سر در آخور آخوند ها دارند نیز نام می برد و می نویسد «  چه کسی منزه تر، آزاده تر و فهمیده تر از شاهزاده رضا در در بین ِ ماهست» و در حقیقت با این خود شیرینی برای آقای رضا پهلوی، باقیمانده مردم ایران را در ردیف رعایای شاهزاده و پایین تر از او می شمارد و نهی از منکر می کند و از دیگران می خواهد؛ زبان بریده و آرام و خاموش به کنجی بنشینند و بگذارند تازه نفس ها، آنهائی که قرن بیست و یکم و معضلات ِ آن را بهتر می شناسند، به میدان بیایند.

در پاسخ این واعظ غیر متعظ! باید گفت که در قرن بیست و یکم، نه تنها حکومت سلطنتی و موروثی، بلکه هیچ حکومت فردی و دیکتاتوری در ایران جایگاه مردمی ندارد، وبسی مایه شرمساری است. گذشته از آن، آقای رضا پهلوی نمی تواند تنها شانس  بیش از هفتاد میلیون ایرانی باشد ، این جمله اهانتی به مردم ایران که تنها شانس آنان، آقای رضا پهلوی باشد، کسی که متاًسفانه  در سی وسه سال گذشته ، به تنهایی  کارنامه ای سرشار از ناکامی ها، سردر گمی ها، بی کفایتی ها دارد .

نباید سرنوشت ایران را با سرنوشت هیچکس، حتی آقای رضا پهلوی پیوند زد، بر خردمندان پوشیده نیست ، گفتار و کردار آقای رضا پهلوی نشان دهنده این است که در پس افکار وی و اطرافیانش تنها دستیابی به تاج و تخت نهفته است و دغدغه سلطنت دارد و رهایی ایران از چنگال رژیم دد منش آخوندی بهانه است ، چون چند هفته پیش شهبانوی سابق ایران در گفتگوی رادیویی با علیرضا میبدی فاش کرد « شاهزاده رضا می گوید اگر خمینی با نوار کاست به ایران آمد، من با اینترنت به ایران بازخواهم گشت»  و به گفته خود آقای رضا پهلوی، که به تازگی در یک چت روم اینترنتی ، انجام شد، وی  دخترش را از هم اکنون به ولیعهدی منصوب کرده است! بنابراین ادعای دموکراسی، انتخابات و قانون اساسی بازیچه هایی بیش نیستند و مردم ایران، باز هم زین به پشت خواهند بود .

آخرین بروز رسانی ( ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com