FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow مهاتما گاندی و رضا پهلوی، مقایسه فیل و فنجان !
مهاتما گاندی و رضا پهلوی، مقایسه فیل و فنجان ! چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین، دکتر در حقوق از دانشگاه مون پلیه   
۱۲ بهمن ۱۳۹۰
Elephant_tasاشتباه نشود دراین مقایسه، مهاتما گاندی فیل است! هر چند که در برابر هیکل رضا پهلوی باید فنجان باشد. آقای رضا پهلوی چند روز پیش در تارنمای خود، عکسی از مهاتما گاندی گذاشت و ازگاندی به نام الهام بخش خود، در شیوه مبارزه به دور از خشونت نام برد. در این قیاس رضاپهلوی دچار خود بزرگ بینی شده است، وافزوده برآن ، نمی داند، که کمترین نشانه مشترکی با گاندی ندارد.
رضا پهلوی، می نویسد: « ماهاتما گاندی - مسافر آفریقای جنوبی- توسط بازرس بلیت و تنها بخاطر هندی بودن از قطار به بیرون پرت شد»  و ادامه می دهد « ماهاتما گاندی، مرد جوان گمنامی بود که در ۱۹ سالگی از وطنش کوچ کرد».
آقای رضا پهلوی، مانند اغلب ایرانیان احساساتی می شود و می نویسد: «  هژده سال بیشتر نداشتم که حق بازگشت به وطن را از من گرفتند ... افکار من به آن مرد بزرگ -مهاتما گاندی- نزدیک و نزدیک تر می شد»

 البته رضا پهلوی، با هواپیمای اختصاصی سلطنتی ایران را ترک و به آمریکا رفته بود و در آن جا در بهترین خانه ها جای گرفته بود، ولی گاندی بیچاره را از قطار هم بیرون انداخته بودند . رضا پهلوی در مقایسه ی  خود  با گاندی ، که کمترین ویژگی مشترکی ندارند، با رویاهای دور و دراز آرزوها به خواب رفته و در سراب نشستن براورنگ پادشاهی سرخوش شده است.

مهاتما گاندی یک وکیل کارآزموده و مبرز بود، که در انگلستان درس خوانده، و با انگلیسی ها هم مشرب بوده، بسان آنان کت وشلوار می پوشیده و کراوات به گردن می آویخته است. ولی ناگهان این اندیشمند ، جامه بیگانه را به دور می اندازد، وتکه پارچه کتانی  را به مانند مرتاض های هندی بردوش انداخته و با بزی همنشین می شود.

در حالی که رضا پهلوی از دانش بایسته بی بهره است  واز آن جا که در زندگی درازش یک روزهم کار نکرده و از مردم سالاری کمترین شناختی ندارد، خود را درپشت شعارهای توخالی پنهان کرده و توان بازگویی نابسامانی ها وعلل آن ها ندارد.  رضاپهلوی، و بسیاری چون او نمی دانند، که انگلیس جهانخوار پس از سلطه در شبه قاره هند، برای حفظ امنیت، وتشکیلات اداری آن و میلیون ها مردم هند که با بینوایی و فقرزندگی می کردند، ناگزیر به صرف هزینه های سنگینی بودند، برای شانه خالی کردن از این هزینه ها و درعین حال ادامه استعمار خود بر این شبه قاره ، به سراغ گاندی آمده، و شخصیت تازه یی برای او ساختند و خود را از درد سر اداره هند رها کردند.

رضا پهلوی، در خانه های مجلل خود در واشنگتن، پاریس، لندن و ... در  کنار میزی می نشیند، گیلاسی در دست می گیرد و یک تنه برآن است، که بسان رستم پهلوان از طریق اینترنت به ایران رفته و تاج کیانی را از آخوند ها بازستانده و براورنگ پادشاهی تکیه زند. بازماندگان پادشاهی وتنی چندمردم ساده دل وخوش باور، که در رویاهای دور ودراز برای رسیدن به جاه ومقام های بربادرفته اند، و به شیوه ی دوران محمد رضا شاه، تنها هنرشان دروغگویی وچاپلوسی است، نیز سرگرمی تازه یی پیداکرده اند.

گاندی همواره از پشتیبانی دولت انگلیس برخوردار بود، در حالی که کشورهای غربی برای سود بسیاری که در ایران دارند، و حکومت پوشالی ملایان به خوبی آن را تامین می کند، هرگز رضا پهلوی را گاندی نخواهند کرد.
مهاتما گاندی، به هند رفت، تا زمینه خروج آبرومندانه انگلیس را فراهم کند، در حالی رضاپهلوی که دچار چنین رویایی شده است، بیش از سی وسه سال است، که در ایالات متحده جای گرفته، و به زندگی پرشکوه خود ادامه می دهد.

رضا پهلوی که از روززاده شدن شاه بالقوه بوده است، نیازی به آموختن نداشته ، وکم ترین شناختی به دانش وبه ویژه به امورسیاسی ندارد، و پیرامون خود را روز به روز خالی تر می بیند، برای فرار از تنهایی، خود را سرگرم گفتگو های اینترنتی کرده و هر بار با سخنان بی فرنود وضد ونقیض های آشکار، خشم مردم ایران را برانگیخته است. در این میان تنی چند تن از اوباشان اینترنتی، سلطنت طلب ، نیز به جان ایرانیان افتاده وبا ناسزاگویی، سخنان بی آزرم و تهدید برآنند، که وی را « تنها شانس مردم ایران»  جا بزنند و از سخنان دهن پرکن او سرشاد شوند. رضا پهلوی، امروز خود را در جلد گاندی می بیند و در آینده نزدیک ،بی شک خود را با چرچیل و دوگل مقایسه خواهد کرد.

گاندی با سخنان دل نشین  وآرام بخش و تکه پارچه کتانی که بردوش انداخته بود، در پی آن بود که به مردم بینوا و فقیرهند  نشان دهد، بی نیازی به شیوه ی مرتاضان شرط خوشبختی است، وآنان را به قبول شرایط دشوارتری پس از رفتن انگلیسی ها آماده کند، و با این تبلیغات ، مردم را از مبارزه برای بهتر کردن زندگی بازدارد. نمونه بارز آن میلیون ها هندی است ، که از جامعه ی هند طرد شده وبسان جانوران بر روی درخت ها و یا روی زمین و بدون زیرانداز روز وشب می گذرانند. شعار هند بزرگترین دموکراسی جهان،  نیز تنها شعاری بیش نیست، زیرا اگر چنین بود، مردم از روی تنگدستی به کارهای انتحاری و کشتن رهبران این کشور برنمی خاستند.
 
آقای رضا پهلوی، باید بداند، برای پایان دادن به بیداد  آخوند ها ، نه تنها سخنان دل آرام، مردم را به خاموشی وپذیرا شدن نابسامانی ها  وادار می کند، بلکه به آخوند ها  فرصت داده می شود، بر دامنه  تبلیغات در جهت تعصب وخرافه گرایی ودربی خبر نگهداشتن مردم بیافزایند . نقش هر رهبری در ایران برای پایان دادن به بیداد، با برانگیختن مردم است، ونه تبلیغ برای پذیرا شدن شرایط جانفرسای کنونی، که رضا پهلوی با جای دادن خود درکالبد گاندی آن را تبلیغ می کند.

رضا پهلوی باید بفهمد، که در سده ی بیست و یکم ترسایی ، دیگر شعارهای توخالی برای برپایی دوباره رژیم پادشاهی همان گونه که بارها در نوشته های خود یادآور شده ام ، با اصول مردم سالاری در تضاد آشکار است. برای پایان دادن به بیداد کنونی ، یگانه راه بهروزی و شادزیستی مردم، بهره مند کردن آنان از حقوق وآزادی های از دست رفته در دوره شاه وشیخ است، ورضا پهلوی باید بداند در حکومت برپایه مردم سالاری، دیگر شاه و تنی چند برگزیده و خودکامه در نزد مردم جایگاهی ندارند، بنابراین اگر به آزادی مردم و ایران از چنگال اهریمن آخوندی می اندیشد، باید،  کهنه جامه  بی ارزش پادشاهی و برتری جویی را به دوراندازد، وبسان مردم آزاده ی ایران زمین در راه مردم سالاری، که  همانا، حکومت مردم،  از سوی مردم وبرای مردم است، گام بردارد.

رضا پهلوی نمی داند، که پدرش با برپایی یک حکومت استبداد نظامی، از تشکیل احزاب و مطبوعات آزاد، با همه ی قوا جلوگیری کرده، وبا ایجاد یک فضای خالی از اندیشه های سیاسی ، حتی نزدیک ترین مشاورانش  وبا نیروهای سرکوب (ارتش، پلیس و به ویژه ساواک) فریادهای مردم آزاده ی ایران را خفه کرده، و با فساد خود وخانواده اش و عده یی فرصت طلب و آخوند پروری و نامردمی ها ، کمترین پایگاه مردمی ندارد. در خارج از کشور بیش از سی سال است که خانواده پهلوی با همه امکانات مالی که داشتند، زندگی پرشکوه خود را دنبال کرده ومردم اسیر دربند و میلیون ها ایرانی سرگردان در جهان را به فراموشی سپردند.

رضا پهلوی باید بداند، با چنین رفتارهای نابخردانه، خانواده پهلوی، در ایران کمترین جایگاهی ندارد، به ویژه آن که در درازای این سیه روزی ها ، تنها خاطره یی که مردم ایران از او دارند، فعالیت های مجازی و بی نتیجه وی می باشد.

ای کاش رضا پهلوی، به سان دیگر فرزندان ایرانیان به جای خوشگذرانی ، در یکی از رشته های دانشی به ویژه حقوق اساسی که وانمود به شناخت آن می کند، درس می خواند، و امروز ناگزیر نبود، تنها به  رفتار های اینترنتی، خود را دلخوش نماید.

دوسده پیش با انقلاب کبیر فرانسه، برابری مردم و حقوق وآزادی های بنیادی شهروندی در اعلامیه حقوق بشر وشهروند آمده، وپذیرفته شده است، ویک تن نمی تواند به نام شاه خود را برتر از دیگران بداند، وهزینه های سنگین دربار شاه ، به دوش مردمی باشد، که با کار سخت وتوان فرسا و زندگی دشوارزندگی می کنند.

در پایان برای پایان دادن به حکومت دکانداران دین درایران به  رضا پهلوی گوشزد می کنم، به جای توطئه و مطرح کردن خود، از بازدارندگی دست بردارد، تا ایرانیان فرزانه بتوانند، با برپایی یک گروه کاردان و با یک برنامه حساب شده، زمینه کار براندازی حمهوری اسلامی رافراهم آورند. اگر رضا پهلوی وخانواده اش که میلیون ها دلار هستی این کشور را از آن خودکرده اند، به آزادی ایرانیان از چنگال اهریمن آخوندی و رهایی این کشورکهن می اندیشند، بخش ناچیزی از  پول های تاراج شده را در اختیار این گروه بگذارد.


آخرین بروز رسانی ( ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com