FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow یاد داشت روز arrow شاهنامه را بحال خود بگذارید
شاهنامه را بحال خود بگذارید چاپ ارسال به دوست
نویسنده دکتر سام صمدانی، رئیس دانشگاه آمریکایی گلوبال   
۱۹ شهريور ۱۳۹۱
Samadani_Samحکومت اسلامی در دوران تسلط بر ایران از تلاش درزمینه بی اعتبار نمودن عناصر فرهنگ ایران دمی از پای ننشسته ودر مواردی در کمرنگ نمودن موقتی بعضی از عناصر فرهنگ میهن مان موفق هم بوده است. فرهنگ ایران دارای سه ستون اصلی است که عبارتند از نوروز - نظام پادشاهی  و وحدت ملی که باشاهنامه فردوسی بهم پیوند خورده ویکپارچه شده اند. فرهنگ ملی ظرف ناسونالیسم  است - چون ظرف ترک بردارد محتوی بهد ر میرود.

یکی از جمله مواردی که رژیم اسلامی را در سی و سه سال اشغال ایران آزار میداده نگرانی از پا برجا ماندن شاهنامه فردوسی درجامعه ایرانی و یگانه ماندن نام شاهنامه در ذهنیت ایرانیان بوده است. ازاین روی وزارت ارشاد اسلامی برای پایان دادن به نگرانی مزبور اجرای پروژه تهیه و انتشار َشاهنامه پهلوی را به منصوره پیرنیا واگذار نمود. منصوره پیر نیا هم با سرهم کردن شماری از عکسهای خاندان پهلوی ونوشتار هائی  با فصاحت و بلاغت انشاء دانش آموزان دوره راهنمائ ایران  کتابی بنام شاهنامه پهلوی تهیه نموده و دربرنامه علیرضا میبدی و تلویزیون صدای آمریکا که مانند شعبه ای از صدا وسیمای رژیم عمل مینماید تبلیغ شد.
 
شاهنامه بر حسب تعریف استاد دهخدا در صفحه 14092 دفتر نهم واژه نامه- عبارت است از سرگذشت پادشاهان ایران و شرح پهلوانی ها وجنگهای آنان .
برحسب آنچه در تاریخ آمده است فردوسی در آغاز قرن چهارم هجری عربی بیت هائی به شاهنامه اضافه نموده . ازاین توضیح تاریخی اینگونه برمی آید که فردوسی نوشتن شاهنامه را در قرن سوم هجری بپایان برده است. اگر چنان باشد آنچه که فردوسی را به سرودن اشعارو نوشتن شاهنامه برانگیخته نتایج شوم انقلاب فرهنگی تام و تمامی بوده است که عربها در دو قرن آغازین تسلط بر ایران - دوقرنی که استاد به ایزد پیوسته د کتر عبد الحسین زررین کوب آنرا دوقرن سکوت نامیده اند - اجرا نموده اند. انقلاب فرهنگی که در نتیجه اجرای آن اززبان  فارسی وفرهنگ ایرانی  چندان چیزی بجای نمانده بود فردوسی را آزار میداده است . فردوسی که مجموعه ای بوده است از کمال مطلوب میهن پرستی ونبوغ ادبی و خلق آثار ادبی  شاعر هدفمندی بوده است که وضع موجود آن زمان که در آن عربها روح ایرانیت و عرق ملی را از ایرانیان مانده درسرزمینشان  کشته بودند و کمتر کسی در پهنای ایران زبان مادری را میدانست و به آن سخن میگفت بر نتابید وبرای بازگردانیدن آنچه که انقلاب فرهنگی انجام شده عربها در دو قرن سکوت از ایرانیان گرفته  بود  باسرودن شاهنامه  برای رسیدن بهد فهائی  که در پائین آمده  آغاز نموده و با نجام رسا نده است
 
هدفها ی فردوسی از خلق شاهنا مه
  یکتا پرستی
خرد گرائی
بیگانه پرستی زدائی
غرورملی و افتخار به ایرانی بودن
زنده وابدی نمودن زبان فارسی در جایگاه زبان واحد ملی
و
میهن پرستی و از جان گذ شتن در راه حفظ مرزو بوم ایران هر زمان که لازم بوده باشد
 
فردوسی در درازای هزار سالی که از تولد شَاهنامه گذشته بتدریج بهد فهای خود رسیده است . پیش از تولد شاهنامه کتا بهای شعرا و دانشمندان ایرانی اکثرا بزبان عربی سروده و نوشته میشد ولی از زمان تولد شاهنامه باین سوی بتدریج  بزبان فارسی سروده و نوشته شده ومیشوند .
آنچه که در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی شگفت آور واعجاب انگیز میباشد دانش وتسلط او بزبان  وادب فارسی در سرزمین عرب زده ایران در بیش از یکهزار سال پیش است
در پایان این بخش از سخن لازم به یاد آوریست که فرددوسی یک فرهیخته ایثارگر بوده است. فردوسی یک دهقان زاده صاحب آب وزمین بوده که در سی سالی که به کار سرودن شاهنامه برای رسیدن به هدف های ششگانه آمده در بالا مشغول بوده دست از کار پرسود کشاورزی بردشته وبجای گذران زندگی از محل سود سرمایه از خود سرمایه گذران زندگی نموده که  در نتیجه ایثار گری برای رسیدن بهد ف با پایان گرفتن خلق شاهنامه فقیر و بی چیز بوده است
 
هم میهنانم
هدف از شرح آنچه که در مورد فردوسی و شاهنامه فردوسی در بالا آورشد این است که نا آگاهان آگاه شوند که خلق شاهنامه فقط از نابغه فرهیخته ومیهن پرست ایثار گری چون فردوسی بر میا مده نه از کلثوم ننه ای چون منصوره پیرنیا. فردوسی یگانه ای بود که خداوند در صندوقچه خلقت خود چون او فقط یکی داشت که آفرید دیگر هم ندارد که بیا فریند 
نیاز به یاد آووری نیست که تلاش رژیم اسلامی برای لطمه زدن به شاهنا مه وکمرنگ نمودن نام شاهنامه تلاشی ست بیهوده و بمنزله مشت بر سندان زدن میباشد که دیوانه گیست
 
شاهنامه اسم مرکبی است  از ترکیب دو اسم شاه و نامه ک نام خلق کننده را بدنبال دارد- بنا براین شاهنامه فردوسی یعنی فردوسی اشعار آنرا سروده ونوشته است پس نام شاهنامه پهلوی جعلی است زیرا پهلوی آنرا ننوشته است
 
هم میهنانم
حکومت اسلامی که از نا مشروع بودن خود آ گاه میباشد برای ثبت مشروعیت تاریخی برای خودمزدورانی را بگونه غیر رسمی استخدام نموده که تا حد ممکن دربرنامه های تلویزیونی ورادیوئی و روزنامه ها و کتابها و سخنرانی ها تا میتوانند جعلیاتی در مورد فساد دوران پهلوی وابستگی پادشاهان ایران ساز پهلوی با بیگانگان بگویند وبنویسند تادر تاریخ ثبت و ضبط شود.وبمنظور لاپوشی وپرده پوشی  از رابطه مزدوران با خود آنانرا را در انتقاد های تند از کار کرد حکومت اسلامی آزاد گزارده است - در ادامه  این نوشتار به نمونه هائی از مزدوران غیر رسمی حکومت اسلامی اشاره مینمایم
 
بهرام مشیری
حدود سه سال پیش دکتر بهمن نادری بمن گفت "چند سال پیش گروهی در اورنج کانتی 162 لول تریاک به بهرام مشیری دادند که به رضا شاه فحش بدهد" به ایشان گفتم    بنا برایندشمنی بهرام مشیری با رضا شاه بدلیل اعتیاد است نه از روی اعتقاد. مقد سا ت فرد معتاد عبارت از ماده یا موادی هستند که اورا از خماری به نعشگی برساند.معتاد  برای رسید 0 ن بهدف خود یعنی از خماری در آمدن و نعشه شدن از اخلاقیات  وشرف وحتی ناموس خود میگذرد
 
چند سال پیش تورج جوادی ازهامبورک  آلمان تلفنی بمن گفت سازمانی در اروپا ماهیانه13000  دولار به تلویزیون پارس برای اجرای برنامه های بهرام مشیری و 7000 دولار برای  اجرای برنامه های فرجی در آن تلویزیون میپردازد. نام سازمان یادم نیست اما  مسلم  اینست که چنان پرداختهائی فقط  در توان رژیم اسلامی است . ضمنا برای حکومت اسلامی بسیار مهم است که شخصیت های مقام بالای رژیم شاهنشاهی  در مورد فساد و ظلم ووابستگی  پادشاهان ایرانساز پهلوی با بیگاننگان دروغ پردازی کنند. در این مورد تهمت زننده بیشترین مزد را دریافت میکند.

منصوره پیرنیا
  چندی پیش منصوره پیر نیا کتابی بنام خانم وزیر سر هم کرده بود که درآن خانم دکتر فرخ رو پارسا متهم شده  بود که در جریان محاکمه دربیدادگاه حکومت اسلامی از وجود فساد وتباهی حکومتی در دوران شاهنشاه آریا مهر مطالبی بیان داشته است. طبق گفته او در برنامه علیرضا میبدی منا بع و مآ خذ آنچه که در کتاب آورده شده بود  بستگان و خویشاوندان خانم پارسا بوده اند. این مسخره ترین نوع منبع تحقیق است.درروش های تحقییق آمده است که در صورت بهره گیری از آگاهی انسان   یا انسانها ئی آگاه از موضوع تحقیقباید مشخصات کامل شخص - زمان ومکان دریافت  اطلا عات وووووووووومشخص باشد و ثبت شود. درمورد خویشان وبستگان دکتر فرخ رو پارسا سئوال اینست که آیا آنان در جریان محاکمه در بیدادگاه اسلامی حضور داشته اند وگرنه چگونه از جریان مباحثات داد گاه آگاه شده بودند
روز بعد از حضور منصوره پیرنیا در برنامه علیرضا میبدی خانم هما احسان در برنامه او بگونه شایسته ای جعلی بودن مندرجات کتاب خانم وزیر را با استدلالهای منطقی به آگاهی هم میهنان رساندند و در پایان گفتند فرخ رو پارسا دوبار ترور شد یکباربوسیله حکومت اسلامی واین بارهم از سوی منصوره پیرنیا .اینهم گفتنی است که پس از پخش برنامه خانم هما احسان اکثر هم میهنان مان از خرید کتاب خانم وزیر خودداری نمودند .
منصوره پیرنیا در برنامه علیرضا میبدی اعلام کرد که کتاب خانم وزیر درکتابخانه کنگره  آمریکا  بثبت رسیده است. من پس از پخش سخنان خانم هما احسان به رئیس کتابخانه  کنگره نوشتم که مندرجات کتاب دروغ است و کتاب از اصالت  تحقیق علمی بی بهره است . پس از آن چه شد نمیدانم فقط میدانم که وزارت ارشاد اسلامی حکومت اسلامی که طرح کننده توطئه تهیه وانتشار کتاب خانم وزیر بوده شادمان شده و بدون تردید طبق روش معمول وزارتخانه با مجری طرح  بارساندن حق به حق داررفتا ر نموده است. اینهم گفتنی ست که اگر زنده یاد دکتر فرخ رو پارسا فقط  یک عبارت در بیدادگاه حکومت اسلامی بر علیه رژیم شاهنشاهی برزبان آورده بود در کنار روسپی شهر نوئی تیر باران نمیشد 
 
 بپایان میبرم این دفتر را با سخنی برای آگاه نمودن شهبانو از آنچه منصوره پیرنیا در مورد ایشان بمن گفته است. چند سال پیش از سوی منصوره پیر نیا  به ادعای او برای اجرای برنامه های  دانشگاهی که من ا داره آنرا بعهده داشتم  در عمارت قطر به ایالت مریلند دعوت شدم  که  در اینجا بخاطر جلوگیر از شخصی شدن موضوع از شرح ماجرا میگذرم و فقط به این بسنده میکنم که در آن مسافرت منصوره پیر نیا و شوهرش همرا ه با شخص دیگری کلاه گشادی سر اینجانب گذاشتند . یاد آور میشوم که منصوره پیرنیا در دردلی  درمورد کتاب سفرنامه شهبانو که ببازاز عرضه شده بود گفت "زحمت هاشو ما کشیدم منفعت شو علیا حضرت بالا کشید" حالم بهم خورد از آن نبودن  وفاداری. زنک ک خود و شوهرش در ربع قرن گذشته اعتبار خاندان پهلوی را برای پول مصرف کرده اند با ید از شهبانو سپاسگزار بودند.   .این با شهبا نو ست که در جایگاه بزرگ خاندان پهلوی این  شیاد هارا از دورور خودو سایر اعضاء خاندان پهلوی دور کنند وبا توجه به نصیحت سعدی که فرمود با فرو مایه روزگار مبر- با فرومایه گان روز گار نبرند
 
با مهر
دکتر ابوالقاسم - صمدانی
چهارم شهریور ماه 7032 ایرانی
کالیفرنیا
آخرین بروز رسانی ( ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com