FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow یاد داشت روز arrow علی خامنه ای و عوامل جنایتکار او از مجازات معاف میشوند
علی خامنه ای و عوامل جنایتکار او از مجازات معاف میشوند چاپ ارسال به دوست
نویسنده دکتر سام صمدانی، رئیس دانشگاه آمریکایی گلوبال   
۱۹ شهريور ۱۳۹۱
Samadani_Samخیزش خرداد سال 88 ملت ایران که درآن  خیزشگران بروشنی تمامیت حکومت اسلامی را با سردادن شعارهائی علیه علی خامنه ای رهبر جنایتکار حکومت  هدف قرار داده بودند زنگ خطری بود که سران وعوامل حکومت را  چنان وحشت زده کرد که برای فرار از کشور در صورت بپاخیزی دیگر ملت ایران  برای سکونت در مکا نهای امن در خارج از کشور چاره اندیشی کنند.

اصلاح طلبان در این مورد چندان نگران نبودند زیرا اکثرا فرزندان وبعضا همسران شان را هم به انگلیس و کشورهای مشترک المناففع آن مانند کانا دا واسترلیا فرساتا ده بودند ومیدانستند زمانیکه مجبور به فرار از کشور شوند سایه انگلیس واسرائیل بر سرشان گسترده خواهد بود . گفته شده است که محمد خاتمی اعضای خانواده خودرا در آمریکا سکونت داده است و دخترانش در دانشگاههای آمریکا ئی تحصیل میکنند. رهبران جناح اصول گرای لیبی وسوریه را برای پناه بردن  پس از فرار از کشور درنظر داشتند و گفته شده بود که با سران کشورها ی مزبور در آن مورد توافقها  ئی هم شده بود و برنا مه  ریزی های لازم با دادن جواب  به سوالات چه - چرا - چه وقت - چه کسی و چطور انجام شده بود  اما ازمیان رفتن معمرا لقذافی رهبر لیبی وسقوط حکومت او و بد نبا ل آن جنبش مردم سوریه و در ابهام ماندن سرنوشت بشار اسد و حکومت او معادلات را بر هم زد و سران جناح اصول گرای حکومت اسلامی را مجبور به تهیه طرح و برنامه دیگری نمود
سران و عوامل جناح اصلاح طلب برای نجات خود از انتقا مجو ئیهای مردم ایران در خیزش دیگری که درراه میباشد  نوعی روش پوزش خواهی ازمردم ایران را بر گزیدند که در آن مورد محمد خاتمی و اکبر گنجی هریک بگونه ای پوزش خواهی را آغاز نمودند و اینجانب در هفدهم جون 2011 موارد مزبور را که پیوست این نوشتار میباشد بنقد کشیده ا م
علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی که امکان فرار بهر یک از کشورهای سوریه و لیبی را از دست داده وروسها هم بگونه سنتی از پناه دادن به سران فراری حکومت ها خودداری مینمایند راه سران جناح اصلاح طلب یعنی پوزش خواهی از مردم ایران ودرخواست بخشش  از آنان را را برگزید
پیشنهاد بیشرمانه بخشیدن سران و عوامل جنایتکار حکومت اسلامی سالها پیش از سوی علیرضا میبدی در تلویزیون پارس مطرح شد . روز بعد از پیشنهاد بخشیدن سران وعوامل جنایتکار حکومت اسلامی از سوی علیرضا میبدی روح شاد رضا فاضلی در برنامه صبحگاهی خود خطاب به او گفت " آقای میبدی شما عموی بیجن بودید چیو میبخشید" که سخنش همراه بود با حلقه زدن اشک درچشمانش . (بیجن فرزند  رضا فا ضلی بود که در اثر انفجار بمبی که تروریست های خمینی پس از پخش نمایش واریته آخوندی که در استودیوی او کار گذاشته بودند کشته شد)
از آنجاکه پوزش خواهی علی خامنه ای پس از روا داشتن آنهمه جنا یت به ملت ایران و چپاولهای چندین وچند ده میلیارد دولاری او واعضاء خانواده ونزدیکان و عواملش از اموا ل مردم وسرمایه ها وثروتهای ملی  ووو امر آسانی نیست از اینرو طبق خبر درز کرده از داخل کشور حکومت برای اجرای عمل پوزش خواهی علی خامنه ای از ملت ایران یک برنامه سه مرحله ای شا مل تهیه متن پوزش خواهی  - انتخاب واعزام مامور اجرا ی طرح به خارج از کشورو برگزیدن کسی که متن ندامت نامه وپوزش خواهی علی خامنه ای را در میدیای ایرانی خارج ازکشورجهت آگاهی ایرنیان ارئه نماید تهیه وآماده اجرا نمو دند . طبق خبر درز کرده از ایران تهیه متن  ندامت نامه باهمکاری وزارت ارشاد اسلامی ووزارت اطلاعات بگونه فصیح وبلیغ یعنی رسا وروان تهیه و از نظر علی خامنه ای گذشت و اداره اجرای مرحله بعدی به محمد نوری زاد فرد مورد اعتماد او واگذار شد
محمد نوری زاد برای پیدا کردن کسی که حاضر باشد ندامتنامه علی خامنه ای را از طریق مید یای ایرانی خارج از کشور مخصوصا از طریق تلویزیون به آگاهی ایرانیان برساند مشکل داشت تا آنکه در نهایت هومر آبراهامیان که یک روسپی سیاسی است  اجرای چنان کار ننگین و شرم آوری را پذیرفت   و متن پوزش خواهی مزبوررا از تلویزیون ایرانی مستقر در شمال کالیفرنیا دلقک وارانه به آگاهی بینندگان آن تلویزیون رسانید و در همان برنامه از محمد نوری زاد فرستاده علی خامنه ای دعوت کرد که در برنامه هفته آینده او در همان تلویزیون حاضر شود- از نحوه اجرای برنا مه پوزش خواهی علی خامنه  ای از سوی هومر آبراهامیان درتلویزیون مزبور اینطور بنظرمیرسید  که او خواند ن متن ندامتنامه مزبور را چندین و چند بار تمرین نموده و در تلویزیون با فصاحت و بلاغت روخوانی کرده وصدا ی او روی تصویر تلویزیونی اش سوار شده بود
هومرآبراهامیان برای توجیه بخشیده شدن علی خامنه ا ی که جنایت  علیه بشریت را از به آتش کشیدن سینما رکس آبادان که درآن بیش از چهارصد زن و مرد کودک ایرانی در آتش سوختند و جزغاله شدند آغاز  نمود تا به مینی هولوکاست خرداد 88 رسید واز آنزمان تا این لحظه دمی ازکشتار جوانان ایران باز نایستاده وشکنجه گاههای زیر فرمان او بیش از پیش وبدون وقفه فعالند . اجازه تجاوز به دختران وزنان حتی مردان زندانی پاداش  علی خامنه ای به بسیجی ها و لباس شخصی ها وپاسدارها و باز جوهای وزارت اطلاعات است که درقبال اطاعت کورکورانه  آنان از دستورات او در انجام اعمال جنایتکارانه نسبت بمردم ایران به آنان داده شده است
هومر آبراهامیان برای بخشیده شدن علی خامنه ای ازسوی ملت ایران که در جنایت و سیا هکاری روی هیتلر را سفید کرده است به آموزه های مولانا متوصل شد در صورتیکه مولا نا فرموده است
برسراغیار چون شمشیر باش
هان - مکن روباه بازی شیرباش
او همچنین برای توجیه بخشیده شدن جنایتکاران حکومت اسلامی فرهنگ ایرانرا ببازی گرفت که  خود نشانه آنست که او فرهنگ ایران  را نفهمیده واز عناصر آن آگاهی ندارد
فرهنگ ایران دارای سه ستون اصلی ست که عبارتند از نوروز - نظام پادشاهی و ناسیونانالیسم ایرانی که این سه ستون بوسیله شاه نامه ها شاهنامه فردوسی درهم آمیخته اند و بهم پیوند خورده اند
 فلسفه وهدف فردوسی از خلق و ساخت وپرداخت  رستم  در شاهنامه نشان دادن نماد  انسان ایرانیست. انسانی که با همه پهلوانیها و قدرتمند بودن درحالی که با  دوستان میهنش وهم میهنانش  متواضع و مهربان میباشد دربرخورد با ظلم کنندگان به  هم میهنانش ومتجاوزا ن به میهنش سرکش و قاطع و انتقامجو و بیرحم  است.  از این روی ملت ایران نه آنکه بنا ندارد که متجاوزان به حقوق انسانی خود ودشمنان میهنش را مورد بخشش قراردهد بلکه بر آنست که سران حکومت اسلامی وهریک از عوامل آنان را که دستش به خون فزندان ایران آلوده است و به ناموس و مال مردم ایران تجاوز کرده است را در دادگاههائی که اعضاء هیئت منصفه آنها مظلومانی باشند که  حقوق انسانی خود و عزیزانشان بگونه ای مورد تجاوزحکومت اسلامی قرار گرفته  ا ست محاکمه وطبق رای آن دادگاهها مجازات کند. این راهم از نظر دور نداریم که وقوع بحران انتقامجویانه مردم ایران از سران جنایتکار حکومت اسلامی وعوامل آنان درخیزش وانقلاب ملت ایران که درراه میباشد اجتناب ناپذیر وغیر قابل  پیشگیری وغیر قابل کنترل خواهد

هم میهنانم
از محاکمه واعدام جنایتکاران سه نتیجه مورد نظراست   تنبیه جنایتکار  - خارج نمودن جنایتکار از جامعه بمنظور مصون ماندن افراد جامعه از قربانی شد نشان از جنایتکاری های دیگر آنان و هشدار دادن
به جنایتکاران بالقوه که از بفعل در آوردن خوی جنایتکارانه خود بپرهیزند . درمورد جنایتکاران برعلیه بشریت مانند استالین  مائو ...و خمینی باید آثار فیزیکی جنا یا تشان بمنظور آگاهی نسل های فعلی و نسل های آینده در موزه هائی که بدا ن منظور بر پا  میگردید برای آگاهی مردم جهان نگهداری میشد زیرا  با آگاه بودن نسل ها ی بشری از تکرار تاریخ و ظهورو بقدرت رسیدن جانیان بلفطره با تکرار دورانهای تلخ تاریخ  جلو گیری میشود  . تا آن اندازه که نگارنده آگاهی دارد تا کنون فقط مردم قوم یهود آثار جنایات هولناک نازی های آلمان را در موزه هائی  نگهداری مینمایند تا فرزانشان ومردم جهان از آنچه  که به شش میلیون انسان یهودی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم در آلمان هیتلری گذشته است آگاه شوند و نگذارند که هیتلر یا هیتلر های دیگری در آینده ظهور نمایند
جنایاتی که در درازای سی و سه سال گذشته از سوی حاکمان وعاملان حکومت اسلامی بمردم ایران رواداشته شده در کیفیت بمراتب هولناکتر وجانگدازتر از جنایاتی ست که هیتلر به یهودیان  کشور آلمان روا داشته است . ایرانیان ساکن خارج با کمک هم میهنان داخل کشور دردرازای سی و سه سال گذشته اسناد ومدارک مربوط به تا حدود هشتاد درصد از جنایات حکومت اسلامی را جمع آوری و در کتاب ها وفیلم ونوارهای صوتی و ِدی وی دی ها و یوتیوب ها وغیره وغیره  حفظ و ضمنا در اختیار ایرانیان در سراسر جها ن قرار داده اند . بیست در صد دیگر مربوط به شکنجه گاههای مخفی و سیاه چال ها وگورهای دسته جمعی ست که  تا کنون از دید ها پنهان مانده اند ولی کشف ودستری به آنها پس از سقوط حکومت اسلامی امکان پذیر  و ثبت و ضبط شان حتما انجام خواهد شد
شماری از هم میهنان داخل ایران طرح و برنامه انفجار ونابودی بنا وتاسیساتی را که آرامگاه خمینی (ل)  نام دارد را آگاهی داده ند  . به آنان گفته شد خیر - ابدا  -مانده آن لعنتی باید بارعایت اصول اسلامی ومتانت ایرانی بسته بندی شده وبسرزمین آباء و اجدادیش فرستاده شودو بنا و تاسیسات مزبور باید
بصورت  موزه جنایات حکومت اسلامی در بیاید تا ایرانیان و مرم جهان از آنچه که حکومت اسلا می بفرزندان ایران روا داشته است آگاه شوند و اجازه ندهند که تاریخ درا ین مورد تکرار شود

هم میهنانم
هومر آبرا هامیان یک روسپی و پا انداز سیاسی ست منتهی روسپی و پانداز گران قیمت. او بدون تردید برای دلقک بازی پیشنهاد بخشیدن جنایات علی خامنه ای از سوی ملت ایران پول های کلان از حکومت سیاهکار اسلامی دریافت کر ده است . ملت ایران یک ملت هشتاد میلیونی ست  که سخن گفتن از سوی او گ.... زیادی خوردن و غلط زیادی کردن است
من از شما هم میهنانم درخواست وانتظار دارم به سخنان هومر آبرامیان که در کلیپ پائین این نوشتار که برگرفته شده ا ز یو تیوب مبیاشد با دقت گوش فرا دهید تا بمیزان بیشرمی او پی ببرید
همچنین از شما گرامی فرزندان ایران میخوا هم که این متن راکه کلیپ لجن پرانی های هومر آبراهامیان را بهمرا دارد پخش جهانی کنید
من بشما ناز نینان قویا پیشنهاد مینما یم که به تلویزیون  مستقر درشمال  کالیفرنیا که اجازه داده است که برنامه  هومر آبراهامیان در مورد بخشیده شدن علی خامنه ای از آن پخش شود بشدت اعتراض کنید . ما باید یکبار و برای همیشه  به تلویزیون های بیست و چهار ساعته ایرانی  که در خمت حکومت اسلامی  میباشند  درسی بدهیم که بفهمند که ما زنده وبیداریم واجازه نمیدهیم که هر اوباش و ارازلی میدیای ایرانی خارج از کشور را برای پخش پیامهای حکو مت اسلا می بکارگیرد
 بپایان میبرم این دفتر را با شعری از حافظ شیرازکه درمورد هومر آبراهامیان وهومر آبراهامیان مانند ها فرموده است
 عارضش را بمثل ماه و فلک نتوان گفت    نسبت دوست بهر بی سرو پا نتوان کرد
 بامهر
 
دکتر ابوالقاسم  - صمدانی
 هشتم خرداد ماه  7031
کالیفر نیا

فیلم گفتگوی هومر آبرامیان در یوتیوب
http://www.youtube.com/watch?v=qkiSPJdfmek

آخرین بروز رسانی ( ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com