FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغییرات بنیادین از منظر جامعه شناسی
دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغییرات بنیادین از منظر جامعه شناسی چاپ ارسال به دوست
نویسنده کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی   
۲۶ اسفند ۱۳۹۲
ranjbarمقد مه : مقدمه : دگر گونی ها و تحولات  اجتماعی ، عنوان  یک مقاله  نسبتا طولانی  درزبان فرانسه است که  توسط جامعه شناسان معتبر  فرانسه  در رابطه با تحولات و جنبش های اجتماعی جوامع امروز  نوشته و تفسیر و تحلیل شده است .  به عنوان یک جامعه شناس با تخصص  در رشته جامعه شناسی سیاسی ، این  مقاله را ضمن ترجمه  و تحلیل و تفسیر  با واقعیت های جامعه ایران  امروز که  مدت بیش از 32 سال است که بانظام  دیکتاتوری دینی اداره می شود ، در اختیار هموطنان ایرانی قرار میدهم . 
البته  بعد از پایان  این مقاله  زمینه  تبادل  اندیشه و نقد هموطنان  با رعایت  اصول  دمکراتیک  و استناد  به وقایع تاریخی  ایران امروز ،مسلما  راه را برای بالابردن آگاهی  فردی واجتماعی جامعه ایران  در محدوه خود فراهم  می سازد .  آنچه که مسلم و یقین است ،  تاریخ  معاصر  ملت  ها نشان می دهند ،نظام هائیکه فاقد   پایگاه  دموکراتیک  مردمی هستند ، آینده ای  ندارند ، و نخواهند داشت .  نظام  دیکتاتوری کمونیستی ،  که بیش از  74 سال (از سال 1917- تا 1991 ) با تمام وعده های دروغین و مردم فریبانه خود  نه تنها در روسیه بلکه  در سایر کشورهای کمونیستی اروپائی نیز  فرو ریخت .  تاریخ  ملل جهان  امروز به روشنی  نشان میدهد    نبود پایگاه  مردمی و فساد حاکم  در بطن دستگاه حکومتی دیکتاتوری   های گوناگون  به هرنام و هر ایدئولوژی ، وقتی پایگاه مردمی نداشته باشد ، فروپاشی آن  نظام ها حتمی است .

 جنبش ها و حرکت های اجتماعی  مراحل مقدماتی  این حرکت های  تاریخ ساز هستند .   لذا تلاش خواهد شد  این حرکت ها از منظر جامعه شناسی   در چند مقاله  مورد تحلیل و  تفسیر قرار بگیرند .
   * *  *
: دگر گونی و تحولات اجتماعی عواملی هستند  که جامعه را از منظر  رفتاری و معیار ارزش ها در طول زمان  بطور عمیق  دگر گون می کند . به عنوان مثال ، در بخشی از جوامع اروپائی ، حکم اعدام  یک قاتل  که حتی به عمل خود یعنی به قا تل بودن خود بطور روشن و آشکار در دادگاه اعتراف می کند ، دادگاه های های این کشورها  حکم اعدام قاتل را منسوخ کرده اند . باوجود  لغو حکم اعدام  قاتل ، بر تعداد قتل در این کشور ها اضافه نشده است .  این نمونه از تحولات و تغیرات معیارهای رفتاری و اجتماعی یک جامعه در طول زمان هستند .

دگرگونی  اجتماعی ، بنیادی و اساسی از منظر جامعه شناسی ،آن  تغیرات عملی و رفتاری عموم جامعه هستند  که در طول زمان  معیار ها و رفتار های جامعه را عوض میکنند . در این پژوهش  این معیار ها و عمل کرد آنان  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

دوگرایش فکری و عقیدتی  ، این  تحولات بنیادی را  در چهارچوب مکتب فکری خود  تعریف می کنند .

- پیرووان مکتب تکامل گرایان :  (Evolutionnistes )

که  ترقی و تکامل  انسان را در رابطه با شرایط محیط زیست مورد مطالعه قرار می دهند . همچنانیکه زیست شناسان  پیرو  این مکتب موجود زنده و روند تکاملی آنرا را از منظر طبیعی  موجود زنده ، چه ازمنظر  ژنتیک  و مورفولوژی (شکل اندام  موجود زنده )همچنین نیز انسان را از منظر  روند فرهنگی و اجتماعی  مورد مطالعه قرار میدهند . پیروان روند تکاملی  موجودات زنده  مکاتب متعددی  دارند  ولی بنیانگذاز این مکتب چارلز داروین  (Charles Darwin-1809-1882) است .


-پیروان    مکتب :نقشگرایان :( Fonctionnaliste ) نظریه ایکه  تغیرات اجتماعی را حاصل  عمل کرد قوانین و ارزش های موجود در جامعه و نفوذ عوامل  داخلی و خارجی ، چون اختراعات و توسعه و رشد علم و پخش آن  در جامعه می دانند . عوامل  تاثیر گذاز داخلی  خود جامعه ، و همچنین عوامل تاثیر گذار خارجی  در جهان و تمدن و نوع زندگی ، در دگرگونی  ارزشهای سنتی جامعه  نقش  اساسی دارند . مسلما  اختراعات چون برق ، رادیو ، تلویزیون ، سینما ، نلفن همراه ، کامپیوتر ، امروز  مرزهای سانسور را شکستند و روند تکامل و تحولات فکری و ارزشهای اجتماعی را  کاملا  تغیر دادند . نقش گرایان به اصول و قوانین  عملکرد دگرگونی  این اختراعات بسیار دقیق  و عمیق توجه می کنند .  تمام جوامع بشری ، در یک عمل کرد مشترک  روند تکاملی مرحله ای ، بر طبق قانون جهان شمول  تضاد سنت با تجدد و نوگرائی  پیش میروند .

نظریه  روند تکاملی  جامعه  بر این اصل تکیه دارد  که :مجموعه عمل کرد نوآوری  ها  در نهایت  در یک مرحله  به تغیرات زیر بنائی  ارزشها و معیار  های جامعه  منتهی می شوند .  حد و نهایت تغیرات  اجتماعی ، از دو منظر مورد مطالعه قرار می گیرند .

1-      از منظرجامعه شناسی محدود  گروه های محدود جامعه .

      از منظر جامعه شناسی گسترده  گروهای  گسترده جامعه .

به عنوان مثال : رفتار و ارزشهای   روحانیون ، و یا رانندگان تاکسی  در یک کشور ، رفتار یک گروه اقلیتی  آن جامعه است نه  رفتار کل جامعه . .

تغیرات  و دگرگونی اجتماعی  از منظر جامعه شناسی  دارای  دو سطح است .  تغیرات کوچک  جامعه - تغیرات بزرگ جامعه .  این تغیرات در عین حال  شروع و پایان یک روند هستند . آنچه که این تغیرات  مورد توجه جامعه شناسان  قرار می گیرند ،  تاثیر و عمق این تغیرات بر عمق  ساختار جامعه است  که مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرد .  به عنوان مثال : حاکمیت مطلق  دستگاه روحانیت  در ایران ، در طول 35 سال ، تغیرات عمیقی  از منظر  جامعه شناسی  در رفتار ایرانیان نسبت به روحانیت و باورهای دینی  ملت ایران بجا گذاشته است .

 این تغیرات در عین حال  شروع و پایان روند  هستند . این تغیرات باید به عمق ساختار جامعه  تاثیر گزار  باشند  تا مورد توجه و مطالعات جامعه شناسان و پژوهشگران قرار بگیرند . البته نباید فراموش کرد  تغیرات جامعه  همیشه تغیرات بنیادین نیستند  ، بلکه میتوانند فقط ظاهری باشند (به عنوان مثال  انقلاب شاه و مردم  در رژیم گذشته  ، در حالیکه شاه  جنبه های ظاهری فرهنگ اروپا را به ایران منتقل می کرد ، درصورتیکه از وجود اصول  نظام های حکومتی دمو کراتیک  خبری نبود ) فراموش نباید کرد  تغیرات  جامعه همیشه  تغیرات بنیادی نیستند  بلکه می توانند  فقظ ظاهری باشند .

تغیرات اجتماعی  ، یک سری تغیرات  قابل  دید و ملاحظه  و قابل بررسی در طول زمان متوسط هستند ، به عبارت دیگر ، شعار نیستند . این تغیرات  در روی اخلاقیات و فرهنگ  عمومی  جامعه  تاثیر گذار هستند . روند تکاملی مجموعه تغیرات  ممتد  در طول زمان  در جامعه تاثیر می گذارند  .   برای گی روشه (Guy Rocher    جامعه شناش  کانادائی  متولد 1924 )  تمام تغیرات اجتماعی  قابل ملاظه و قابل محاسبه  در زمان هستند  و تاثیرات آن  مرحله موقتی نیستند  ، بلکه دائمی هستند . زیر بنا و عمل کرد جمعی جامعه ، در آن جامعه  در طول تاریخ آن جامعه  از بنیه عوض می شود .

دگرگونی اجتماعی  چیست ؟

 1 - اولا دگرگونی اجتماعی  لزوماً یک  پدیده و دست آورد جمعی است ، به عبارت دیگر  شرکت جمع  جامعه  در دگرگونی  اجتماعی امری است الزامی  ویا  بخشی ارزنده  و برای تغیر ، لازم و ضرروی  می باشد . مثلا برای  دفاع از آزادی بیان  واندیشه  در یک نظام  دیکتاتوری ،  شرکت جمع فرهنگیان و دانشگاهیان جامعه  امری است  ضروری .  در ثانی  ، یک تغیر و تحول  اجتماعی  وقتی در جامعه میتواند قابل اجرا  باشد ، که این تغیر و تحول را در بخشی از جامعه  قبلا مشاهده کرد .  به عبارت دیگر  زمینه ذهنی و عینی   برای این تغیر و دگرگونی ، حداقل در بخشی از جامعه قابل مشاهد باشد .

2- برای تغیر و تحولات اجتماعی  مهم و اساسی است   که نشان بدهیم و مشخص بکنیم ، که عناصر  زیربنائی  یا فرهنگی سازمان اجتماعی جامعه تغیر یافته اند  و بتوانیم  این تغیرات را بطور روشن توضیح بدهیم . به عنوان مثال  امروز درجامعه فرانسه ، هیچ متفکری  نمی تواند  جدائی دین از سیاست را  زیر سئوال ببرد . برای اینکه این اصل بعد از گذشت دو قرن  نیم از انقلاب کبیر فرانسه ، (تاریخ انقلاب کبیر فرانسه -1789 ) بخشی  از فرهنگ  سازمان اجتماعی جامعه فرانسه شده است .

3-  چنانکه یک  اعتصاب کارگران  یک موسسه  صنعتی  می تواند باعث افزایش  دستمزد کارگران  به تناسب هزینه زندگی  بشود .  این افزایش دستمزد را نمی توان  تغیرات  ساختاری جامعه به حساب آرود . این افزایش دستمزد  کارگران  یک موسسه  تنظیم  دستمزد  تغیر توازنی محسوب می شوند نه تحولات بنیادی و ساختاری .   ولی اگر همین اعتصابات  با عث تغیر  در راستای منافع  کارگران  سایر موسسات  شبیه باشد  در آن صورت می گوئیم : یک تغیرات ساختاری رخ داده است و در حقیقت  تغیرات اجتماعی محسوب می شود .

سومین حالت : یک تغیرات  زیر بنائی  لازم میدارد که آنرا در طول  زمان مورد مطالعه  و توجه قرار بدهیم . به عبارت دیگر  بتوانیم  این تغیرات را در  مجموعه زمان  مشاهده بکنیم .  (مثلا تغیرات بین شش ماه اول - شش ماه دوم  شش ماه سوم )  در حقیقت  این تغیرات اجتماعی را  با مشاهده  و استناد به واقعیت های عینی در طول  زمان  متوان تائید کرد .

(مثلا  تغیر سن ازدواج  دختران  در یک جامعه اسلامی را با مشاهده  این تغیر  در طول 10 سال -15 سال -  20 سال -  میتوان  تائید و تصدیق کرد ) و با مشاهده  این واقعیت  ها در طول زمان است  که می توان  گفت  در جامعه  تغیرات بنیادین  در رابطه با این موضوع  روی داده است )

4- برای اینکه یک  دگرگونی اجتماعی  ، دگر گونی ساختاری محسوب بشود ،  تمام دگر گونی جامعه  باید نشان بدهند  که این تغیرات  ادامه دار هستند . به عبارت دیگر ، این تغیرات ریشه دار می باشند  ، سطحی و ظاهری و کوتاه مدت نیستند .

5- بطور خلاصه  چنین میتواند گفت : دگر گونی  اجتماعی  در روند و تحولات تاریخی  جامعه نقش  اساسی دارند . به عبارت دیگر  اگر در جامعه ای  دگر گونی اجتماعی نبود ، تاریخ  آن جامعه ، تاریخ امروزی آن جامعه نمی بود .  البته برای اثبات آن در عمل ، کار چندان آسان  نیست . تاریخ  از منظر تحلیل فرضی  کاری است بس پیچیده و مشکل .  به عنوان مثال  اختراع صنعت چاپ ، تاریخ بشریت را  عوض کرد و همه دنیا این را قبول دارند ولی اثبات این اصل در عین حال بسیار پیچیده است . .

6-این سئوالات  و تفاسیر  ایکه توضیح داده می شوند  ، راه را  هموار میکنند  تا بتوانیم بگوئیم :   به چه طریق  جامعه شناسی معاصر  مسئله دگرگونی  اجتماعی را مورد مطالعه  قرار میدهند . بطور خلاصه  جامعه شناسان برای دگرگونی  اجتماعی در مقابل شش سئوال قرار می گیرند .

1-  اول از خود می پرسند ، چه چیز  در یک جامعه  عوض یا دگر گون می شود . این مسئله   خیلی مهم است  که بدانیم  در جامعه  کدام بخش ، یا در کجای جامعه  دگر گونی رخ می دهد ؟  مثلا  دگرگونی  در زمینه زیربنائی جامعه رخ می دهد  یا در زمینه فرهنگی ، اسطوره ها ، ارزش ها و ایده ئولوژی  و باورها رخ میدهند ؟  معمولا  عموم سعی میکنند  سریعتر و اغلب  صورت ظاهری و حدود  این تغیرات را توضیح بدهند .

2- جامعه شناس  این سئوال را از خود می کند : دگر گونی و تغیرات اجتماعی  در عمل چگونه رخ می دهد ؟  چه روندی را طی می کند ؟  آیا این  دگرگونی  مداوم و روند خود را بطور  مداوم ادامه میدهد  و یا یک روند  غیر منظم و هر از چند گاهی است ؟  از خود سئوال می کند : در جامعه  ، کجا این دگر گونی  به مقاومت  سخت (سنت طلبان ) برخورد می کنند؟ این مقاومت  به چه شکل خود را  نشان میدهند ؟   به عنوان مثال : مخالفت  آخوند ها  در ایران با قوانین  برابری زن  با مرد ،  مخالفت  با تقسیم اراضی ، مخالفت  شرکت زنان  در انتخابات  و حق  انتخاب کردن و انتخاب شدن  در مجلس شورامی ملی .  نمونه هائی از این  نماد  دگرگونی جامعه  و در مقابل  انعکاس نیروهای بازدارنده  این دگرگونی ها  هستند .

3-  روند و سرعت  دگرگونی و تغیرات  مهم هستند . لذا لازم است  جامعه شناسان به این روند کاملا  توجه بکنند .

4-  بعد از آنکه  امر  واقعه دگرگونی  جامعه شناخته  و مسلم شد ، این بار میتوان  این تغیرات و تحولات را تعریف و تفسیر بکنیم .  در اینجا  ضمن   تفسیر و تجزیه   سعی می شود عامل دگرگونی  نیز  تجزیه و تحلیل شود .

5- همچنین  از خود سئوال می شود ،که  عامل و یا عاملین  فعال و نقش آفرین  که به دگرگونی  جامعه منتهی شدند  چه عناصری  بودند و هستند ؟  همچنین  عناصر  عناصر  مخالف و مقاوم  در مقابل دگرگونی جامعه  نیز مورد  سئوال و دقت قرار می گیرند .

6- در نهایت  تمام تجزیه و تحلیل ها ، جا معه شناس را  به این نتیجه می رساند  که از خود بپرسد : که آیا میتواند  روند وقایع  آینده را پیشبینی بکند ؟  و راههای  مختلفی را  جامعه  میتواند  در وقایع  گوناگون  آینده محتمل است  ، انتخاب بکند ؟

نقش آفرینان  دگرگونی اجتماعی .

افراد : نقش عنصر انسانی : افراد . این عناصر  گروهای فعالی هستند که در واقع موتور و قوه محرکه  تغیرات اجتماعی  می باشند . این عاملان فعال  و آرمانگرا  مدافع عقاید و ایده اولوژی     ها ئی  هستند که خود بر آن باورد دارند  .  همین  عناصر  فعال  خود نشانگر  کیفیت و تداوم  خواسته های تغیرات اجتماعی می باشند .

الف-    مفهموم نقش آفرین اجتماعی از منظر جامعه شناسی .

از منظر جامعه شناسی  ، پدیده  اعمال ، رفتار  اجتماعی تداخل متقابل   اعمال در اعمال اجتماعی می باشد .  تمام پدیده ها چون  اعمال انسان ، باورهای انسان ، رفتار انسان ، حاصل  اعمال و تاثیر متقابل  انسان  می باشند . به عنوان مثال  وجود یک نظام استبداد  دینی  در ایران ،  ناشی از  فقر  فرهنگی و علمی عموم جامعه است  که در طول قرون خرافات  دینی در مغز ایرانی جای گرفته است . انسان  دارای استعداد ، دقت  و توجه کردن  به محیط  زیست و اجتماعی  خود می باشد و آزادانه میتواند  از این مشاهدات  نتیجه گیری بکند .  لذا برای رسیدن به نتایج  ناشی از بررسی و تحلیل  ازمحیط اجتماعی خود  یک استراتژی و روشی را بکار می گیرد . 

جامعه  حاوی مشکلات و محدودیت هائی است  که انسان مجبور است  در مقابل این  مشکلات و محدودیت ها ، برای خود  یک استراتژی و برنامه ای را طرح و به اجراء بگذارد .  این استعداد  نقش آفرینی  انسان  در ساختن  زندگی خود  بخاطر محدود بودن  منابع مورد احتیاج  انسان ، زندگی انسان را  با مشکلات روبرو می کند .  این حوزه   فاقد  از اطمینان بستگی   به استعداد  انسان  و  جایگاهی را که درجامعه  اشغال کرده کرده است ، دارد . و عدم اطمینان  نسبت  به محیط  و حوادث زندگی ، نقش انسان را  در اداره  زندگی خود و محیط زنگی  خود ، او را با محدویت ها روبرو می کند .  این حوزه  فاقد از از اطمینان  بستگی به استعداد  انسان و جایگاهی  را که انسان در جامعه اشغال کرده است ، دارد .  همچنین  این استعداد  و امکانات  مثبت  زمینه های قابل استفاده ،بستگی به  همبستگی های درون اجتماعی  ، احترام به قوانین و ارزشها  حاکم درجمعه  دارند .  تمام انسان ها ی فعال  در یک محدوده مشخص ، در زمینه فعالیت هایشان ، نکات مثبت و منفی دارند ، که بر استراتژی و اهداف شخصی  او  در آینده غیر مشخص  و پیشبینی نشده  تاثیر گذار  هستند . قدرت  انسان فعال بستگی نسبی به  زمینه های   معلوم ایکه  او میتواند کنترل بکند  دارد .  مهم آن است  که بتواند  مسائل پیشبینی نشده را  از طریق عقل و منطق  اداره بکند .

 به عنوان مثال ، در «انقلاب اسلامی  ایران » که بخشی از تحصیل کرده  های دانشگاهی  ایران  با تمام صداقت و ایمان شرکت داشتند ،  هرگز باور نمی کردند  که بدست خود پایه  یک نظام  استبداد دینی را  در ایران مستقر میکنند .

 ب-  نقش نخبگان جامعه   در  دگرگونی های اجتماعی . 

بنا به تعریف  : V- Pareto-ویلفردو - پارتو ، متولد 1848- مرگ 1923- جامعه شناس فرانسوی ، نخبه گا ن  جامعه  اعضای برتر جامعه هستند . به عبارت دیگر ، نخبه گان  جامعه کسانی  هستند  که در یک رشته  تحصیلی و علمی و تخصصی  معین و مشخص  از کیفیت بالائی بر خوردار  هستند . آنان  گروهی  متشکل  از افراد هستند  که در جامعه  دارای  قدرت و شخصیت  می باشند . لذا در انتخاب  نوع جامعه و نوع حکومت  و روند ترقی جامعه  تاثیر گذار می باشند .  مفهوم  نخبه از  دو عنصر : حاکمیت  وقدرت  مایه می گیرد . نخبه گان یک جامعه  متشکل از گروهی از جامعه می باشند  که دارای قدرت و پرستیژ  شخصیت و اعتبار و نفوذ  دارند و در روند  و اهداف جامعه تاثیر  گذار هستند . کلمه نخبه از  دو  کلمه : سلطه و قدرت  مایه گرفته است . نخبه گان جامعه  در دگرگونی و تغیرات  بنیادین جامعه  از طریق  اندیشه ها و عقاید  خود تاثیر  می گذارند ، لذا  در مجموعه تحولات  یک جامعه نقش  مهمی دارند .

جنبش های اجتماعی .


از  منظر  فرانسوا شازل (Francois Chzel ) جامعه شناس فرانسوی  معاصر ،

 جنبشهای اجتماعی یک اتحاد و همبستگی  گروه های اجتماعی  سازمان داده شده  ساختاری ،  با اهداف مشخص و مشترک ، در راستای  تغیر و چه بسا  سرنگونی  نظام حکومتی حاکم و جانشینی آن نظام  با  خواسته های مشخص و روشن  خود هستند .  جنبش اجتماعی   نیز میتواند در راستای حفظ نظام  حاکم در مقابل   حرکت های مخالفین   نظام وارد عمل شده و مانع  سرنگونی نظام  حاکم می گردند.  این  حرکت های اجتماعی  در راستای  تغیر نظام  موجود ، یا مخالفت  با تغیر نظام ، نشانگر  و جود مبارزات سیاسی - اجتماعی هستند ، که از منظر زمان و فضا  نا محدود می باشند . به عبارت دیگر نظام هائیکه  فاقد پایگاه  مردمی  باشند ،  واز طریق یک  سیستم  انتخاباتی دموکراتیک  برای مدت زمان معین و مشخص  انتخاب نشده اند ،  این نوع نظام ها مسلماً  دیر ویا زود مورد اعتراضات  مردمی و جنبش های اجتماعی قرار می گیرند . مبازات اجتماعی  ، یکی از خصوصیات  و اصول  جوامع بشری  امروزهستند .

 بنا به عقیده  جامعه شناس معروف فرانسه : آلن  تورن :Alain Touraine    (متولد 1925 ) برای اینکه  جنبش های اجتماعی  قابل درک باشند باید  این جنبشها سه اصل را رعایت بکنند :

      جنبش دارای خصوصیات مشخص  باشد که او را از سایر جنبشها مشخص می کند  شرکت کنندگان و اهداف آنها و خواسته هایشان باید  روشن باشند ،  و به جامعه نشان بدهند  که جنبش  از منافع خود  درجامعه دفاع می کند .

      جنبش باید  رقیب داشته باشد . وجود یک رقیب  مشخص  برای یک جنبش اجتماعی  در راستای  دفاع از منافع خود ، ضروری است  که رقیب  وارد صحنه بشود . این رقابت بر جنبش  اجتماعی  اعتبار و اهمیت می بخشد .

      جنبش  در یک زمینه مشخص و معین  ، به اهداف خود  ارزش و اعتبار جهانشمول  بدهد (مثلا  در افشا ء استبداد دینی  دفاع از اعلامیه  جهانی حقوق بشر ) ، نشانگر آن است  که این روند اجتماعی هدف اش جایگزین کردن ارزشهای  جهان شمول هستند  . این جنبش و حرکت  اجتماعی  هدف اش رسیدن  به نظم نوین  اجتماعی است . از این طریق این حرکت ها ، نهاد های  غیر رسمی ،  نهادینه  و رسمی می شوند . اغلب  حرکت های اجتماعی  شرایط غیر منتظره  ایجاد می کنند .

این افراد  از گروهای  فعال و نقش آفرین   تشکیل  شده اند  که در واقع موتور  و نیروی محرکه  تغیرات اجتماعی می باشند .  این عاملان  آرمانگرا و مدافع عقاید و ایده ئولوژی  ها و ارزش هائی هستند که  به آنان باور  دارند .  همه این عناصر  و داده  های اجتماعی  ، کیفیت  و اهمیت و تدام  خواسته های تغیرات اجتماعی را مشخص می کنند . (ادامه دارد )

ماخذ : (*)

http://www.udccas69.net/GuideABS/documents/changement.pdf

 

آخرین بروز رسانی ( ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com