FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow تاریخی-فرهنگی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow مرگ خامنه ائی مشکل گشای اپوزیسیون نخواهد شد!ناصر مستشار
مرگ خامنه ائی مشکل گشای اپوزیسیون نخواهد شد!ناصر مستشار چاپ ارسال به دوست
نویسنده ناصر مستشار، تحلیلگر سیاسی   
۰۹ فروردين ۱۳۹۳
nasermostasharوقتی در سال 1989 میلادی خمینی فوت شد تغییری در جایگاه اپوزیسیون بوجود نیامد چراکه آن اپوزیسیون به یک نیروی آلترناتیو وبدیل در برابر ج.ا. تبدیل نشده بود. در حال حاضر نیز اپوزیسیون نسبت به گذشته عقب نشینی کرده است تا پیشرفت تا خود را برای تسخیر قدرت سیاسی آماده سازد. وقتی هاشمی رفسنجانی می گوید "او تا آخر عمرش کنار خامنه ائی خواهد ماند
" خبرنامه گویا" او بخوبی از وضع سلامتی خامنه ائی باخبر است که چنین موضوعی اساسا به زبان می آورد، لذا گفته او بدان معنی می باشد که تامدت کوتاهی که خامنه ائی در قید حیات است او در کنارش خواهد ماند وسپس نیز اوست که بعنوان رهبر درحاکمیت ایران اسلامی قدرت بدست خواهد گرفت وبعنوان ولی فقیه زمینی شده می ماند ودرهمین راستا دید گاه فکری آیت الله منتظری وکدیور واشکوری در مورد تئوری ولایت فقیه نیز بر آورده خواهد شد.

از موقعی که سعید حجاریان ایدولوگ سیاس نظام اسلامی اندیشه نوین "ولایت فقیه مشروطه " را مطرح نموده است ، جنب وجوشی در شریان های حکومت اسلامی بوجود آمده است .البته ایشان در پشت صحنه مانده وکمتر آفتابی می شود، اما رفسنجانی همان نظریه را پی گیری کرده است ونظریه ولایت فقیه زمینی را مطرح نموده است. در مقطع خاص کنونی حکومت اسلامی برای ادامه حاکمتیش نیازمند به یک پوست اندازی اساسی می باشد اما جناح مصباح ودست نشاندگانش یعنی دولت نهم به سرکردگی احمدی نژاد در این میانه خرابکاری خواهند کرد وبه همین راحتی نخواهند گذاشت تا جناح رفسنجانی تمام قدرت را بنام خود ثبت نماید.در مقطع کنونی به جای التماس به ملاک وفرشتگان باید به پی ریزی یک اتحاد سراسری روی بیاوریم نه اینکه اقبال مردم را در شخصیت های کهنه وشناخته شده ج.ا. جستجو نمائیم.

در همین راستا اگر مرگ خامنه ائی به واقعیت هم بپیوند برای اپوزیسیون پراکنده هیچ تاثیری نخواهد گذاشت وازارسال خبر مرگ خامنه ائی به یک دیگر هیچ شاد نشویم چون هیچ چیزی را عاید مخالفان ج.ا نخواهد کرد چرا که شبکه خاتمی وحزب مشارکت ، کروبی وحزب اعتماد ملی ،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وکارگزاران و انبوهی دیگر از نیروهای پیرامونی حاکمیت در لباس های گوناگون خود را آماده کرده اندتا به پیش کسوتی هاشمی رفسنجانی ستون نظام یعنی ولایت فقیه را تسخیر نمایند. در روز مر گ خامنه ائی این رفسنجانی است که نماز میت او را اقامه خواهد کرد چراکه خامنه ائی نیز گفته است " هیچکس برای من هاشمی نمی شود" خبرنامه گویا" خامنه ائی با این جمله هاشمی را امین خود و نظام کرده است وهاشمی هم تا آخر عمر ، حتی کنار تخت بیماری ومرگ خامنه ائی خواهد ماند.در درون جامعه ایران نیز این استعداد وجود دارد که در فقدان یک آلترناتیو قدرتمند ، مردم با اکراه و موقتا برای نجات از دست جریان مصباح ، فعلا پشت رفسنجانی بایستند.

مشکل نظام ج.ا. ازآن روز شروع شد که پس از سرکوب نیروهای سیاسی داخل کشور، خواست انقلاب اسلامی را جهانی کند و در این راستا به سلاح اتمی دیوانه وار دلبستگی پید ا کرد وبه هیچ وجه حاضر نیست از آن صرف نظر نماید وبه عبارتی خود را برای رویاروئی با جهان غرب واسرائیل آماده می سازد.غرب به نیات ج.ا. کاملا پی برده است.تاریخ جهان در این برهه به مقطع سرنوشت سازی رسیده است.سالم بیرون آمدن از این آزمایش تاریخی کار آسانی نیست وغرب وهم پیمانش اسرائیل به دشواری این ماموریت آگاهندلذا با مسئله محتاطانه رفتار می نمایند. همه این جهانگشائی ها تحت شعار مبارزه با استکبار جهانی شروع شد. همه انقلابیون مسلمان قبل از انقلاب اسلامی، یکی از ایراداتی که به شاه می گرقتند این بود که چرا شاه ژاندارم منطقه است.آنها می گفتند شاه ایران بایستی حافظ اسلام وعامل توسعه مذهب شیعه جعفری باشد واز تمام قوانین شریعت اسلام اطاعت نماید.

قدمت تاریخی جنگ شیعه وسنی از ضدیت سنی ویهو دیت بیشتر است، چون مذهب شیعه مذهبی است توسعه طلب وتمام حقانیت اسلام را از آن خود می داندودر روزغدیر علی را جانشین محمد می دانند.سنی مذهبان با یهودیت آنچنان سر ستیز ندارند چون یهودیت ادعای توسعه وگسترش ندارد واساسا دین یهود ،دین مسیونر نمی باشد. مسلمانان انقلابی از شراب خوردن شاه در مجالس ومیهمانی های خارجی بسیار ناراحت بودند. شماتت هائی که به حکومت شاه وارد می آوردند هیچ کدام از موضع مترقی نبود. تنها بخش های عقب مانده جامعه زیر منبرهای ملا ها به حرف های آنها گوش فرامی داد و جهت تائید سر تکان می دانند.

این وسط کمونیست ها هم مشروب می خوردند وهمانند شاه اهل این دنیا وزمینی بودند اما استبداد سیاسی شاه آنها را متحد ملایان کرده وعیله شاه مبارزه می نمودند. ملایان در زندانها حتی حاضر نبودند با کمونیستها سر یک سفره غذا بخورند اما کمونیستها از اینهمه بی مهر های ملایان دم نیاوردند وبخاط عشق مبارزه با شاه وسرنگونیش سکوت اختیارمی کردند. وقتی خمینی در قیام سال 1342 خورشیدی به حق رای زنان اعتراض کرد ، کمونیستها که طرفدار حق رای زنان بودند سکوت کردند. جدائی بخش وسیعی از کمونیستها از ملایان هنوز رخ نداده است.مسئله و شعار "انرژی اتمی حق مسلم ماست" هنوز بخش وسیعی از کمونیستها ومائوئیست ها وپان ایرانیست ها را پیرامون حکومت آخوند ها متحد نگاه داشته است. هنوز آسمان ایران زمین بسیار تاریک است و افق های آفتاب در خشان همه گوشه های ظلمت گرفته را روشن نکرده است.

به امید پیروزی روشنائی بر تاریکی

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com