FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow پرسش و پاسخ arrow پرسش و پاسخ arrow خسرو پرویز با فر ایزدی
خسرو پرویز با فر ایزدی چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۳۱ تير ۱۳۸۶

در پاسخ 15  نوشته اید که در شاهنامه آمده که، خسرو پرویز با فر ایزدی توانسته  دو باره به پادشاهی برسد،و در پاسخ 16 نوشته اید ،او مدت 38 سال بر ایران فرمانروایی کرد ، ودر پایان از پادشاهی بر کنار ومحاکمه و کشته شد.خواهش می کنم بیشتر توضیح دهید.

پاسخ: همانگونه که نوشتم خسرو پرویز با یاری وستهم و وندوی  دو نفر از بزرگان ایران پس از برکناری هرمز به پادشاهی رسید. و چندی بعد بهرام چوبینه سپهسالار ارتش ایران از کشته شدن هرمز آگاه شد و بر او شورید و بجنگ خسرو پرویز رفت و فردوسی می گوید: چوبـشـنید بـهرام   کز روزگار- چـه  آمد  بران  نامور شـهریار
نـهادند  بر  چشم   روشنـش  داغ- بـمرد   آن   چراغ   دو  نرگس  بـباغ
 پـسربرنشست  از  بر  تخت  اوی- بـپا اندرآمد   سر   وبـخـت  اوی
ازآن   ماند   بـهرام اندر   شگـفـت- بـپژمرد واندیشـه    اندر    گرفـت
بـفرمود  تا کوس بیرون برند- درفـش  بزرگی  بـه  هامون   برند
بنـه برنـهاد  وسپـه  برنشست- بـپیکار خـسرو میان  را   ببست

پس از چند جنگ و گریز خسرو پرویز به روم فرار کرد و ایرانیان پس از رایزنی بهرام چوبینه را به پادشاهی برگزیدند.
چو خورشید  خنـجر کـشید از نیام-  
پدید آمد آن مطرف زرد فام
فرسـتاد و گردنکـشان را بـخواند - برتـخـت شاهی بـه  زانو   نشاند
بـهرجای  کرسی  زرین نـهاد-  چوشاهان   پیروز  بنشـسـت   شاد
چـنین  گفـت  زان  پس  به  بانگ  بلند - که هرکس که هست ازشما ارجمند
ز شاهان زضـحاک  بـتر   کـسی - نیامد  پدیدار بـجویی  بـسی
کـه ازبهر  شاهی  پدر را  بکشـت - وزان  کشتـن ایرانش   آمد  بمشـت
دگر خـسرو آن مرد  بیداد  و  شوم - پدررا بکشـت آنـگـهی  شد  بروم

خسرو پرویز به یاری قیصر روم با سپاهی گران به ایران بازگشت و بهرام چوبینه را شکست داد. نظامی گنجه ای می گوید:
چو قیصر دید ز اوج پایه‌ی خویش-  چنان خورشید اندر سایه‌ی خویش
به تاج و تخت دادش سرفرازی -کمر در بست در مهمان نوازی
پس از چندی به خویشی مژده دادش -به دامادی کله بر سر نهادش
ز قد مریمش نخلی ببر داد - وزان نخل ترش خرمای تر داد
چو دریا لشکری دادش فرا پیش -که بنشاند غبار دشمن خویش
خبر بردند بر بهرام سر کش -که خسرو می‌رسد چون کوه آتش
دو لشکر روی در رو باز خوردند -به کوشش بازوی کین باز کردند

 خسرو پرویز پادشاهی را دو باره بدست آورد و بر پایه اندیشه های ایرانی کسی به پادشاهی می رسد که دارای فر ایزدی باشد . نظامی گنجه ای در دو باره به تخت نشستن خسرو پرویز می گوید:
چو سر بر کرد ماه از برج ماهی -مه پرویز شد در برج شاهی
ز ثورش زهره وز خرچنگ برجیس- سعادت داده از تثلیث و تسدیس
ز پرگار حمل خورشید منظوم - بدلو اندر فکنده بر زحل نور
عطارد کرده ز اول خط جوزا- سوی مریخ شیرافکن تماشا
ذنب مریخ را می‌کرده در کاس- شده چشم زحل هم کاسه راس
بدین طالع کز او پیروز شد بخت- ملک بنشست بر پیروزه گون تخت
بر آورد از سپیدی تا سیاهی - ز مغرب تا به مشرق نام شاهی

آخرین بروز رسانی ( ۱۵ آبان ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com