FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow پرسش و پاسخ arrow پرسش و پاسخ arrow تاریخ دقیق قتل خسرو پرویز
تاریخ دقیق قتل خسرو پرویز چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۳۱ تير ۱۳۸۶

تاریخ دقیق قتل خسرو پرویز(پادشاه معروف ساسانی) کی هست؟ و اگر چند روایت دارد لطفا همه ی روایتها را دقیق بگوئید چون به شدت نیاز دارم.

پاسخ-خسرو پرویز با یاری وستهم و وندوی دو نفر از بزرگان ایران پس از برکناری هرمز به پادشاهی رسید. خسروپرویز در اینهنگام در آذربایجان بود و چون به پادشاهی رسید  به  تیسفون رفت و در سال 590 م. تاج پادشاهی بسر نهاد. چندی بعد هرمز پدر او که پس از برکناری از پادشاهی کورشده بود بنابر رأی ثئوفیلاکوس و به فرمان خسرو پرویز کشته شد.اما برخی  می‌گویند خسرو رضایت بکشتن او داد. در این هنگام بهرام چوبین سردار ایرانی که از مردم ری و پسر بهرام گشتسب و از دودمان بزرگ مهران بود پس از آن که در زمان هرمزد بر اقوام مرز های شمال و مشرق و ترکان پیروز شد  بفرماندهی نیروی های ایران در برابر رومیان گمارده  او در این جنگ شکست خورد. هرمزد او را بگونه ای بی آبرو از فرماندهی بر کنار نمود این فرمانده که بسیارتوانا و در میان سربازان خود جایگاه ویژه ای  داشت پس از بر کناری آرام ننشست و چون خسرو پرویز به پادشاهی رسید بر او شورید.  از آنجا که او نیرومند بود و شاه ایران تازه بر تخت نشسته بود خسرو بهزیمت بنزد  موریکیوس امپراطور روم رفت و با یاری وی به پایتخت درآمد و تاج شاهی بر سر نهاد.خسرو پرویز پس از چندی با شورش و نافرمانی هایی در کشور روبرو شد. چند سالی نگذشته بود که موریکیوس امپراطور روم که بدست فوکاس کشته شده بود بهانه بدست خسروپرویز داد تا او جنگی را با روم آغاز کند. فوکاس به دست هرقل (هراکلیوس) بر کنار شد اما جنگ بپایان نرسید....

ترجمه فارسی ایران در زمان ساسانیان نوشته کریستن سن ج 2 (صص 462 – 519)

او مدت 38 سال بر ایران فرمانروایی کرد  ودر پایان از پادشاهی بر کنار وبه اتهامات زیر محکوم و کشته شد

*-تهمت کشتن پدر

*- جلوگیری از معاشرت فرزندانش با مردم

*- درشتی و بد رفتاری او با زندانیان

*- گرد آوردن زنان بسیار در کاخ خود و بازداشتن ایشان از گرفتن همسر و زادن فرزند و بقا نسل

*- سختگیری بسیار در وصول خراج

*- گرفتن مال مردم به زور و ستم

*- نگاه داشتن سپاهیان در میدانهای جنگ برای مدتهای طولانی دور از زن و فرزند و خویشاوندان

*- نپذیرفتن خواهش پادشاه روم برای پس فرستادن صلیب مسیح در حالیکه نه او را و نه کشور او را نیازی به آن چوب بوده است. « تا اینجا را طبری شمرده است (1/ 1046-1047).»

*-دستور کشتن سرداران و سپاهیانی که از جبهه جنگ برگشته بودند.

*-کشتن نعمان بن منذر پادشاه دست نشانده حیره « این را دینوری  در الاخبار الطوال آورده است ص 108 و شماره 10 را بلعمی هم ذکر کرده است در صص 244-246.

*-کشتن مردانشاه پادوسپان نیمروز

*-قصد کشتن خسرو پسر شهریار یزجرد ( این ها را بلعمی آورده است صص 144-146

*-بر هم زدن آیینی که اردشیر بابکان نهاده بود و نزد همه شاهان ساسانی پیوسته محترم و عمل بدان واجب شمرده میشد. ( از جاحظ در کتاب التاج فی اخلاق الملوک ص 9.)

آخرین بروز رسانی ( ۱۵ آبان ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com